Vítejte

Kříž foto: Libor Teplý

Vítejte na webových stránkách farního společenství při kostele svatého Tomáše v Brně.  Naleznete na nich informace o historii i současnosti naší farnosti, kontaktní adresy, přehled pastoračních aktivit i údaje potřebné k jejich využití. Doufáme, že to vše vám bude užitečné nejen ke získání věcných informací, ale především jako možnost setkání s jednou z mnoha podob nacházení Božích darů spásy v našem lidském světě.

Aktuality

Ohlášky na neděli 19. dubna 2015 (19. 4. 2015)

Dnes je 3. neděle velikonoční.

Ve čtvrtek je svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka, v pátek památka sv. Jiří. V sobotu je svátek sv. Marka, evangelisty.

Bohoslužby v týdnu budou podle pravidelného rozvrhu.

Příští neděle bude 4. velikonoční.

V pondělí v 18,30 bude na faře, na Lidické 6 porada ohledně letošní Noci kostelů. Na posledním zasedání farní rady bylo rozhodnuto akcentovat kostel jako místo setkání s Bohem a tedy dát více prostoru duchovnímu programu. Prosíme o účast ty, kteří se na pořádání Noci kostelů chtějí aktivně podílet.

Ohlášky na neděli 12. dubna 2015 (12. 4. 2015)

Dnes je velikonoční oktáv, neděle Božího milosrdenství.

Další informace

Ohlášky na neděli 5. dubna 2015 (5. 4. 2015)

Dnes je slavnost Zmrtvýchvstání Páně, Hod Boží velikonoční. Na konci mše svaté je tradiční žehnání pokrmů. Dnes není v provozu farní kavárna.

Kněží svatotomské farnosti přejí všem farníkům požehnané svátky vzkříšení našeho Pána.

Další informace

Ohlášky na neděli 29. března 2015 (29. 3. 2015)

Slavíme 6. postní neděli zvanou Květná nebo Pašijová.

Dnes dopoledne probíhá v našem kostele misijní jarmark. Zakoupením misijních koláčků a drobných dárkových předmětů můžete přispět na Papežské misijní dílo dětí. Za vaše příspěvky i za veškerou pomoc děkujeme.

Odpoledne se dnes koná Křížová cesta pro rodiny s dětmi, sraz je v 15.45 na konečné tramvaje 9 a 11 na Lesné. Další informace naleznete na nástěnkách.

Další informace

Velikonoce 2015 u svatého Tomáše (27. 3. 2015)