Vítejte

Kříž foto: Libor Teplý

Vítejte na webových stránkách farního společenství při kostele svatého Tomáše v Brně.  Naleznete na nich informace o historii i současnosti naší farnosti, kontaktní adresy, přehled pastoračních aktivit i údaje potřebné k jejich využití. Doufáme, že to vše vám bude užitečné nejen ke získání věcných informací, ale především jako možnost setkání s jednou z mnoha podob nacházení Božích darů spásy v našem lidském světě.

Aktuality

Výuka náboženství - příprava na svátosti - podzim 2014 (31. 8. 2014)

Přípravy na manželství: informace najdete ZDE a ZDE 

Uvedení do křesťanského života (katechumenát) dospělých: máte - li zájem, přihlaste se, prosím, během září na faře, setkání budou probíhat pod vedením otců Jezuitů v jejich kostele (je možné se přihlásit i přímo tam, podle bydliště však je třeba též respektovat příslušnost k farnosti). 

Biřmování: příprava začne 7. října, setkání budou každé úterý v 18,30 na faře. Prosíme zájemce, aby se přihlásili na faře (stačí i telefonicky) nebo v sakristii. Příprava bude trvat do slavnosti Seslání Ducha sv. (t.j. 24.5.2015). 

První svaté přijímání: příprava začne v postní době 2015. Termíny budou včas ohlášeny.

Křest dětí - přípravy individuálně s rodiči, podrobnosti ZDE.

Ohlášky na neděli 28. září 2014 (28. 9. 2014)

Dnes je slavnost svatého Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa.

Svatý Otec František vyhlásil dnešní den dnem modliteb za nadcházející biskupskou synodu, která se bude konat od 5. do 19. října na téma Pastorační výzvy pro rodinu v kontextu evangelizace. Všichni věřící jsou vybízeni k modlitbám na tento úmysl i ve dnech předcházejících synodě a během ní. Na tento úmysl se také budeme v našem kostele modlit růženec během říjnových pobožností.

V pondělí slavíme svátek svatých archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela, v úterý je památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve, ve středu památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, ve čtvrtek památka svatých Andělů Strážných, v sobotu je památka sv. Františka a Assisi.

Bohoslužby v týdnu jsou podle pravidelného rozvrhu.

Pravidelný úklid kostela je v pondělí po ranní mši svaté.

Říjnové růžencové pobožnosti začnou ve středu 1. října, a budou se konat po celý měsíc před večerní mší sv. od pondělí do pátku vždy v 17 hodin. 

Tento pátek je první v měsíci říjnu, po večerní mši sv. bude eucharistická adorace a požehnání.

7. října začne na faře příprava na biřmování, zájemci se mohou hlásit v sakristii nebo na faře.

Příští neděle je 27. v liturgickém mezidobí.

Ohlášky na neděli 21. září 2014 (21. 9. 2014)

Dnes je 25. neděle v liturgickém mezidobí.

Svatý otec František dnes koná návštěvu v Albánii, předpokládá se, že kromě povzbuzení křesťanské komunity, která je tam velmi malá, přispěje k mezináboženskému dialogu a vzpomene oběti komunismu. Mši sv. v 11 hodin z náměstí Matky Terezy v Tiraně přenáší televize Noe a radio Proglas. Připomínáme, že televize Noe je od léta tohoto roku na území Brna dostupná na pozemním digitálním vysílání.

Další informace

Ohlášky na neděli 14. září 2014 (14. 9. 2014)

Dnes je svátek Povýšení svatého kříže. Při všech bohoslužbách se koná diecézní sbírka na církevní školství.

Dnes se mělo konat farní odpoledne pro rodiny s dětmi, vzhledem k nepřízni počasí je akce zrušena.

Další informace

Ohlášky na neděli 7. září 2014 (7. 9. 2014)

Dnes je 23. neděle v liturgickém mezidobí.

Bohoslužby v týdnu jsou podle pravidelného rozvrhu.

Další informace