Vítejte

Kříž foto: Libor Teplý

Vítejte na webových stránkách farního společenství při kostele svatého Tomáše v Brně.  Naleznete na nich informace o historii i současnosti naší farnosti, kontaktní adresy, přehled pastoračních aktivit i údaje potřebné k jejich využití. Doufáme, že to vše vám bude užitečné nejen ke získání věcných informací, ale především jako možnost setkání s jednou z mnoha podob nacházení Božích darů spásy v našem lidském světě.

Aktuality

Ohlášky na neděli 22. listopadu 2015 (22. 11. 2015)

Dnes je slavnost Ježíše Krista Krále, poslední neděle v liturgickém mezidobí.    
K dispozici je dnes nové číslo farního časopisu Tomášek.

Zítra po ranní mši sv. se koná pravidelný úklid kostela.

V pondělí je nezávazná památka sv. Klementa I., papeže a mučedníka a také sv. Kolumbána, opata, v úterý je památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze, a druhů, mučedníků. Ve středu je nezávazná památka sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice.

Příští neděle bude první adventní.

Bohoslužby po celý týden budou dle obvyklého rozvrhu.

Příští sobotu v 16 hodin zveme do sakristie děti na zahájení adventu. Letos budeme vyprávět příběh o hvězdě, která vyšla nad Betlémem a jednu hvězdu si děti vyrobí a odnesou domů. Kdo bude chtít, může pak pokračovat na mši, která začne průvodem světel, jako každý rok... Pozvánku najdete také na nástěnce.

Ohlášky na neděli 15. listopadu 2015 (15. 11. 2015)

Dnes je 33. neděle v liturgickém mezidobí.

Zítra po večerní mši sv. se koná pravidelný úklid kostela.

V úterý je památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice, ve středu nezávazná památka posvěcení římských bazilik svatých Petra a Pavla a v sobotu je památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě. Příští neděli oslavíme slavnost Ježíše Krista Krále.

Bohoslužby po celý týden budou dle obvyklého rozvrhu.

Další informace

Ohlášky na neděli 8. listopadu 2015 (8. 11. 2015)

Dnes je 32. neděle v liturgickém mezidobí. Dnes se koná Severkovský jarmark na podporu skautek a Světlušek. Jejich výrobky můžete zakoupit po všech dopoledních bohoslužbách v zadní části kostela, a během celého dopoledne i na faře.

Další informace

Ohlášky na neděli 1. listopadu 2015 (1. 11. 2015)

Na dnešní neděli připadá slavnost Všech svatých, je to doporučený svátek.

Připomínáme, že po celý týden je možné získat plnomocné odpustky pro duše v očistci, dnes a zítra v kostele i na hřbitově, další dny pak při návštěvě hřbitova a tam modlitbě za zemřelé. Podrobnější podmínky jsou na vývěsce a na farním webu.

Další informace

Možnost získat plnomocné odpustky pro duše v očistci (25. 10. 2015)

1.11. - Slavnost Všech svatých odpoledne
a 2.11. – Památka všech věrných zemřelých


1. svátost smíření (v rozmezí „několika dnů“)
2. svaté přijímání (nejlépe v ten den)
3. modlitba na úmysl Svatého Otce
4. nemít zalíbení ani v lehkém hříchu
5. vykonání skutku předepsaného pro získání odpustku:
v kostele se pomodlit modlitby Věřím v Boha, Otče náš a Sláva Otci.Od 1. 11. do 8.11. – „dušičkový oktáv“
navíc již od 25.10. pro ty, kdo od 3. do 8. 11. nemohou z vážných důvodů navštívit hřbitov


1. svátost smíření (v rozmezí „několika dnů“)
2. svaté příjímání (nejlépe v ten den)
3. modlitba na úmysl Svatého Otce
4. nemít zalíbení ani v lehkém hříchu
5. vykonání skutku předepsaného pro získání odpustku:
na hřbitově se pomodlit za zemřelé (třeba jen v duchu).Pokud chybí plná dispozice, tedy není některý z vypsaných bodů splněn,
pak se získává pouze částečný odpustek.