Vítejte

Kříž foto: Libor Teplý

Vítejte na webových stránkách farního společenství při kostele svatého Tomáše v Brně.  Naleznete na nich informace o historii i současnosti naší farnosti, kontaktní adresy, přehled pastoračních aktivit i údaje potřebné k jejich využití. Doufáme, že to vše vám bude užitečné nejen ke získání věcných informací, ale především jako možnost setkání s jednou z mnoha podob nacházení Božích darů spásy v našem lidském světě.

 

Aktuality

Ohlášky na neděli 19. listopadu 2017 (19. 11. 2017)

Dnes je 33. neděle v liturgickém mezidobí. Slaví se den Bible, výtěžek dnešní sbírky bude poukázán na podporu Katolického biblického díla a České biblické společnosti. Na nástěnkách a na webu můžete najít několik impulsů k přiblížení se Bibli. V 18 hodin bude eucharistická adorace.

Zítra po ranní mši svaté se koná úklid kostela.

V úterý je památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě, ve středu je památka sv. Cecílie, panny a mučednice, v pátek je památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze, a druhů, mučedníků.

Ve čtvrtek po večerní mši sv. bude zasedání farní rady.

Příští neděli bude slavnost Ježíše Krista Krále, bohoslužby po celý týden budou podle obvyklého rozvrhu.

Srdečně vás zveme na přednášku o Martinu Lutherovi, která se uskuteční v našem kostele v pondělí 27. 11. od 19:00. Přednášku si pro nás připravil o. Stanislav Drobný.

Dopis kardinála Duky ke Dni Bible 19.11.2017 (18. 11. 2017)

Vážení přátelé,

zvláště v době, kdy na nás doléhají výzvy kulturních změn v našem okolí, je čím dál naléhavější věnovat se ještě intenzivněji biblickému apoštolátu. Také v minulém roce se Biblické dílo snažilo přispět svými aktivitami ke zvládání tohoto nesnadného procesu. 

Další informace

Ohlášky na neděli 12. listopadu 2017 (12. 11. 2017)

Dnes je 32. neděle v liturgickém mezidobí. Dnešní sbírka je určena na splacení generální opravy varhan. V 18 hodin bude eucharistická adorace.

Další informace

Ohlášky na neděli 5. listopadu 2017 (5. 11. 2017)

Dnes je 31. neděle v liturgickém mezidobí. V 18 hodin bude eucharistická adorace.

Další informace

Ohlášky na neděli 29. října 2017 (29. 10. 2017)

Dnes je 30. neděle v liturgickém mezidobí. V 18 hodin bude eucharistická adorace. Zítra po večerní mši svaté se koná úklid kostela.

Další informace