Vítejte

Kříž foto: Libor Teplý

Vítejte na webových stránkách farního společenství při kostele svatého Tomáše v Brně.  Naleznete na nich informace o historii i současnosti naší farnosti, kontaktní adresy, přehled pastoračních aktivit i údaje potřebné k jejich využití. Doufáme, že to vše vám bude užitečné nejen ke získání věcných informací, ale především jako možnost setkání s jednou z mnoha podob nacházení Božích darů spásy v našem lidském světě.

Informace o přípravě na první sv. přijímání dětí.

Stanovisko České biskupské konference k migrační krizi.

Aktuality

Ohlášky na neděli 29. května 2016 (29. 5. 2016)

Dnes je 9. neděle v liturgickém mezidobí.

Dnes odpoledne v 15,30 se bude v kostele u Minoritů Slavnost Těla a krve Páně s průvodem po městě. Předsedat bude brněnský biskup Vojtěch, v katedrále pak bude průvod ukončen asi v 18.00 hodin adorací.

Bohoslužby v týdnu budou podle pravidelného rozvrhu, v pondělí a úterý budou před večerní mší sv. májové pobožnosti.

V pondělí slavíme památku svaté Zdislavy; po večerní mši svaté se koná pravidelný úklid kostela.
V úterý je svátek Navštívení Panny Marie a ve středu je památka sv. Justina, mučedníka. Ve středu v 19 hodin bude navíc mše svatá pro mládež, pořádaná komunitou Emmanuel, zveme mladé farníky k účasti.
V pátek, který je prvním pátkem měsíce června, oslavíme slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Po večerní mši sv. bude eucharistická adorace a svátostné požehnání. Pak bude následovat modlitební večer s adorací komunity Emmanuel.
V sobotu je památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie.

Výuka náboženství v tomto školním roce bude zakončena pro skupinu na faře 8. a pro skupinu na ZŠ Antonínská 9. června.
8. června bude též poslední příprava dětí k prvnímu sv. přijímání; to pak bude v neděli 12. června při mši sv. v 9 hodin.

Příští neděle bude 10. v liturgickém mezidobí.

Ohlášky na neděli 22. května 2016 (22. 5. 2016)

Dnes je Slavnost Nejsvětější Trojice.
Včera, o svátku posvěcení brněnské katedrály, jmenoval Svatý otec František novým pomocným biskupem naší diecéze dosavadního faráře a kanovníka u katedrály sv. Petra a Pavla, P. Pavla Konzbula.
Jmenovanému biskupovi blahopřejeme a vyprošujeme mu všechnu potřebnou milost k službě.

Další informace

Jmenování pomocného biskupa brněnské diecéze (21. 5. 2016)

Dnes (v sobotu 21. května 2016), kdy v brněnské diecézi slavíme výroční den posvěcení hlavního chrámu v diecézi - katedrály sv. Petra a Pavla, jmenoval Svatý otec František novým brněnským pomocným biskupem dosavadního faráře u katedrály sv. Petra a Pavla, P. Pavla Konzbula (*1965).

Další informace

Ohlášky na neděli 15. května 2016 (15. 5. 2016)

Dnes je Slavnost seslání Ducha svatého, končí doba velikonoční. Při všech bohoslužbách se dnes koná sbírka na charitu.

Další informace

Ohlášky na neděli 8. května 2016 (8. 5. 2016)

Dnes je 7. neděle velikonoční, večerní mše sv. bude Mše za Brno.

Další informace