Vítejte

Kříž foto: Libor Teplý

Vítejte na webových stránkách farního společenství při kostele svatého Tomáše v Brně.  Naleznete na nich informace o historii i současnosti naší farnosti, kontaktní adresy, přehled pastoračních aktivit i údaje potřebné k jejich využití. Doufáme, že to vše vám bude užitečné nejen ke získání věcných informací, ale především jako možnost setkání s jednou z mnoha podob nacházení Božích darů spásy v našem lidském světě.

Informace o přípravě na první sv. přijímání dětí.

Stanovisko České biskupské konference k migrační krizi.

Aktuality

Ohlášky na neděli 1. května 2016 (1. 5. 2016)

Dnes je 6. neděle velikonoční, den modliteb za pronásledované křesťany. 

Výtěžek sbírky z minulé neděle na pomoc potřebným na Ukrajině je 44270 Kč. Všem dárcům děkujeme.

V pondělí po večerní mši svaté se koná pravidelný úklid kostela.

Svátky v týdnu: V pondělí je památka svatého Atanáše, biskupa a učitele církve, v úterý je svátek svatých Filipa a Jakuba, apoštolů. Ve čtvrtek je slavnost Nanebevstoupení Páně, je to doporučený svátek. V pátek je památka svatého Jana Sarkandra, kněze a mučedníka. Je to první pátek měsíce května, po večerní mši sv. bude eucharistická adorace a požehnání.

Příští neděle bude 7. velikonoční.

Bohoslužby po celý týden budou podle obvyklého rozvrhu; od pondělí do pátku budou vždy 30 minut před večerní mší sv. májové pobožnosti. Od pátku vždy po večerní mši svaté se bude konat svatodušní novéna.

Prosíme ty, kteří jsou ochotni se aktivně podílet (pomocnou rukou či nápadem) na Noci kostelů, která letos bude 10. června, aby přišli tento čtvrtek (5. května) po večerní mši sv. do sakristie na přípravné setkání.

V sobotu 7. května se bude konat tradiční pouť naší farnosti na Vranov. Pěší mají sraz v 8:30 hodin v Útěchově na konečné. Kdo nemůže jít pěšky, může využít speciální autobus v 11 hodin od Janáčkova divadla. Mše svatá na Vranově bude ve 12 hodin. Po mši svaté je nám k dispozici zahrada a jídelna Duchovního centra pro společné posezení a občerstvení. Příspěvky na společný stůl jsou vítány. Budou se vybírat na srazu v Útěchově a povezou se na Vranov autem. Program pro děti a možnost opéct si špekáček na ohni bude jako obvykle. - Všichni jste srdečně zváni.

Letáček na farní pouť.

Ohlášky na neděli 24. dubna 2016 (24. 4. 2016)

Dnes je 5. neděle velikonoční. Výtěžek dnešní sbírky bude odeslán na pomoc potřebným na Ukrajině, podle výzvy papeže Františka.

Další informace

Ohlášky na neděli 17. dubna 2016 (17. 4. 2016)

Dnes je 4. neděle velikonoční, den modliteb za kněžská povolání.

Další informace

Ohlášky na neděli 10. dubna 2016 (10. 4. 2016)

Dnes je 3. neděle velikonoční. Večerní mše sv. bude Mše za Brno.

V Obřanské farnosti se dnes odpoledne od 16 hodin koná žehnání dopravních prostředků – od motorových vozidel až po kočárky. Pozvánku s programem najdete na nástěnce.

Další informace

Ohlášky na neděli 3. dubna 2016 (3. 4. 2016)

Dnes je velikonoční oktáv, neděle Božího milosrdenství. V sakristii je možné dnes a po celý týden odevzdat pokladničky „postničky“ s dobrovolnou postní almužnou pro charitu.

Další informace