Vítejte

Kříž foto: Libor Teplý

Vítejte na webových stránkách farního společenství při kostele svatého Tomáše v Brně.  Naleznete na nich informace o historii i současnosti naší farnosti, kontaktní adresy, přehled pastoračních aktivit i údaje potřebné k jejich využití. Doufáme, že to vše vám bude užitečné nejen ke získání věcných informací, ale především jako možnost setkání s jednou z mnoha podob nacházení Božích darů spásy v našem lidském světě.

Aktuality

Ohlášky na neděli 23. listopadu 2014 (23. 11. 2014)

Dnes je slavnost Ježíše Krista Krále.

Bohoslužby v našem kostele budou po celý týden podle pravidelného rozvrhu.

Pravidelný úklid kostela bude v pondělí po ranní mši svaté.

V pátek po večerní mši svaté se koná další přednáška Moravskoslezské křesťanské akademie, Dr. Jan Motal promluví na téma Papež jako celebrita: mediální obraz Benedikta 16. a Františka. Srdečně vás zveme.

Zveme také děti, na společné vykročení do adventní doby. V sobotu v 16 hodin bude v sakristii výroba adventních Jeruzalémů, které si děti odnesou domů a mohou je pak rozsvěcovat u modlitby během adventu. Toto setkání bude ukončeno průvodem světélek při zahájení první adventní mše v sobotu v 17,30. Podrobnosti jsou na vývěsce a ve farním časopisu.

Taktéž v sobotu, od 14 hodin, bude na faře výroba adventních věnců. Srdečně zveme. Podrobnosti jsou také na vývěsce i v Tomáškovi.

Příští neděle bude první adventní. Při všech bohoslužbách bude svěcení adventních věnců, můžete si přinést vlastní věnec k posvěcení.

Příští neděli odpoledne, od 15 hodin, se koná na faře na Lidické č. 6, tradiční zdobení mikulášských perníčků. Zveme menší i větší děti a jejich rodiče, aby přišli pomoci připravit mikulášskou nadílku.

Ohlášky na neděli 16. listopadu 2014 (16. 11. 2014)

Dnes je 33. neděle v liturgickém mezidobí.

Bohoslužby v našem kostele budou po celý týden podle pravidelného rozvrhu.

Další informace

Ohlášky na neděli 9. listopadu 2014 (9. 11. 2014)

Dnes je Svátek Posvěcení Lateránské baziliky. Při všech dopoledních bohoslužbách probíhá jarmark skautského oddílu Severek, které můžete podpořit zakoupením některého z jejich výrobků. Nabízejí je vzadu v kostele a také na faře.

Další informace

Ohlášky na neděli 2. listopadu 2014 (2. 11. 2014)

Dnes je Vzpomínka na všechny věrné zemřelé.

Výtěžek dnešní sbírky bude věnován na pomoc pronásledovaným křesťanům. Na tento úmysl se budeme společně modlit i při páteční adoraci.

V úterý slavíme památku sv. Karla Boromejského, pátek je prvním pátkem měsíce listopadu.

Další informace

Plnomocné odpustky pro duše v očistci (1. 11. 2014)

Plnomocné odpustky pro duše v očistci, t.j. prominutí časných trestů za odpuštěné hříchy, uzdravení jejich následků.

Další informace