Vítejte

Kříž foto: Libor Teplý

Vítejte na webových stránkách farního společenství při kostele svatého Tomáše v Brně.  Naleznete na nich informace o historii i současnosti naší farnosti, kontaktní adresy, přehled pastoračních aktivit i údaje potřebné k jejich využití. Doufáme, že to vše vám bude užitečné nejen ke získání věcných informací, ale především jako možnost setkání s jednou z mnoha podob nacházení Božích darů spásy v našem lidském světě.

 

Aktuality

Ohlášky na neděli 26. června 2016 (26. 6. 2016)

Dnes je 13. neděle v liturgickém mezidobí.

Sbírka na bohoslovce minulou neděli vynesla 37500 Kč. Všem dárcům děkujeme.

Bohoslužby po celý týden budou podle pravidelného rozvrhu.

V pondělí po večerní mši svaté se koná pravidelný úklid kostela.

V úterý je památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka.

Ve středu je Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů, hlavních patronů naší diecéze. Ve 14 hodin se bude v katedrále konat biskupské svěcení Monsignora Pavla Konzbula. Všechny srdečně zveme. Zároveň ovšem upozorňujeme, že do areálu Petrova nebude možný vjezd automobilů, a to ani s běžně platným povolením.
Ve středu večer bude také poslední dětská mše v tomto školním roce.

Příští neděli je svátek sv. Tomáše, apoštola, titulární slavnost naší farnosti.

Za 3 týdny začíná Světový den mládeže v Krakově. Jedná se o mimořádnou příležitost, jak prožít jubilejní rok milosrdenství, jak zakusit sounáležitost s celosvětovou církví a s papežem. Obracíme se zvláště na mladé, kteří se ještě pro tuto pouť nerozhodli. Ještě do konce měsíce června je možnost se přihlásit, a to na webu: krakov2016.signaly.cz

V příštím školním roce 2016/2017 proběhne další kurs přípravy na svátost biřmování. Bližší informace a přihlášky budou k dispozici po prázdninách.

Ohlášky na neděli 19. června 2016 (19. 6. 2016)

Dnes je 12. neděle v liturgickém mezidobí. Dnešní sbírka je na bohoslovce.

Bohoslužby po celý týden budou podle pravidelného rozvrhu.

Další informace

Ohlášky na neděli 12. června 2016 (12. 6. 2016)

Dnes je 11. neděle v liturgickém mezidobí. Večerní mše svatá je dnes za město Brno. 

Další informace

Ohlášky na neděli 5. června 2016 (5. 6. 2016)

Dnes je 10. neděle v liturgickém mezidobí. Výtěžek dnešní sbírky je určen na opravu varhan.
Bohoslužby v týdnu budou podle pravidelného rozvrhu, kromě pátku, kdy večerní mše sv. nebude, vzhledem ke konání Noci kostelů.

Další informace

Ohlášky na neděli 29. května 2016 (29. 5. 2016)

Dnes je 9. neděle v liturgickém mezidobí.

Dnes odpoledne v 15,30 se bude v kostele u Minoritů Slavnost Těla a krve Páně s průvodem po městě. Předsedat bude brněnský biskup Vojtěch, v katedrále pak bude průvod ukončen asi v 18.00 hodin adorací.

Další informace