Vítejte

Kříž foto: Libor Teplý

Vítejte na webových stránkách farního společenství při kostele svatého Tomáše v Brně.  Naleznete na nich informace o historii i současnosti naší farnosti, kontaktní adresy, přehled pastoračních aktivit i údaje potřebné k jejich využití. Doufáme, že to vše vám bude užitečné nejen ke získání věcných informací, ale především jako možnost setkání s jednou z mnoha podob nacházení Božích darů spásy v našem lidském světě.

Nové: Informace o přípravě na první sv. přijímání dětí.

 

Aktuality

Ohlášky na neděli 26. března 2017 (26. 3. 2017)

Dnes je čtvrtá neděle postní. Navečer od 18 hodin bude pravidelná adorace.

Zítra po ranní mši svaté se koná pravidelný úklid kostela.

V pátek bude při večerní mši sv. příležitost přistoupit ke svátosti pomazání nemocných. Svátost Ježíšovy blízkosti v nemoci mohou přijmout všichni trpící vážnější nemocí nebo oslabení stářím. Je vhodné připravit se na tuto svátost podle možností také svatou zpovědí.

Poutníkům, přihlášeným do Olomouce, připomínáme, že odjezd autobusu je v sobotu v 9:00 od Janáčkova divadla. V autobuse se uvolnilo několik míst, proto je stále ještě možné přihlásit se v sakristii.

Před velikonočními svátky je třeba důkladnějšího úklidu kostela. Kromě obvyklého znečištění se letos po pracích, které probíhaly na kůru, po celém kostele usadila vrstva prachu. Prosíme o účast všechny ochotné farníky, a to v sobotu po ranní mši svaté.

Příští neděle bude 5. postní, při mši sv. v 9 hodin proběhne obřad třetího skrutinia katechumenů. Zveme také na závěrečné postní zastavení nad Vyznáním víry, které se uskuteční v našem kostele příští neděli od 17:30.

Bohoslužby po celý týden budou podle obvyklého rozvrhu, navíc bude ve středu a v pátek v 17 hodin pobožnost křížové cesty.

Nastává čas přihlášek k prvnímu svatému přijímání dětí. Ve středu 5. dubna bude na faře setkání rodičů s panem farářem. Podrobnější informace najdete na nástěnce a na farním webu.

Ohlášky na neděli 19. března 2017 (19. 3. 2017)

Dnes je třetí neděle postní.

Včera 18. března 2017, zemřel ve věku 84 let kardinál Miloslav Vlk. S vděčností za jeho život a službu církvi vyprošujme mu pokoj v plnosti života u Pána. Biskup Vojtěch Cikrle bude za zesnulého kardinála sloužit rekviem v úterý 21. března 2017 v 19.00 hodin v brněnské katedrále. Zveme vás k účasti.

Další informace

Ohlášky na neděli 12. března 2017 (12. 3. 2017)

Dnes je druhá neděle postní, od 18,00 hodin vás zveme na eucharistickou adoraci.

Další informace

Ohlášky na neděli 5. března 2017 (5. 3. 2017)

Dnes je první neděle postní. Výnos dnešní sbírky je určen na opravu varhan, všem dárcům děkujeme.
Dnes od 17,30 hodin vás zveme na první postní katechezi o vyznání víry.

Další informace

Ohlášky na neděli 26. února 2017 (26. 2. 2017)

Slavíme Osmou neděli v liturgickém mezidobí. Dnes máte k dispozici nové číslo Tomáška. Výtěžek dnešní sbírky bude odeslán na tzv. Svatopetrský haléř. Je to pomoc, kterou věřící každoročně poskytují Svatému Otci, pro jeho péči o potřebné.

Další informace