Vítejte

Kříž foto: Libor Teplý

Vítejte na webových stránkách farního společenství při kostele svatého Tomáše v Brně.  Naleznete na nich informace o historii i současnosti naší farnosti, kontaktní adresy, přehled pastoračních aktivit i údaje potřebné k jejich využití. Doufáme, že to vše vám bude užitečné nejen ke získání věcných informací, ale především jako možnost setkání s jednou z mnoha podob nacházení Božích darů spásy v našem lidském světě.

Aktuality

Ohlášky na neděli 17. ledna 2016 (17. 1. 2016)

Dnes je druhá neděle v mezidobí.

Zítra (v pondělí) je památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů. Po ranní mši svaté bude pravidelný úklid kostela.

V pondělí začíná týden modliteb za jednotu křesťanů, kromě osobní nebo společné modlitby na tento úmysl jsme zváni k účasti na Ekumenické bohoslužbě Slova, která se uskuteční v úterý 19. 1. 2016 v 19 hodin v kostele sv. Jakuba.

Ve čtvrtek je památka svaté Anežky římské, panny a mučednice.

Bohoslužby po celý týden budou dle obvyklého rozvrhu.

Příští neděle bude třetí v mezidobí.

Do charitní pokladničky jste na Tříkrálovou sbírku přispěli částkou 41 947 Kč. Všem dárcům děkujeme.
 

Ohlášky na neděli 10. ledna 2016 (10. 1. 2016)

Dnes slavíme svátek Křtu Páně, kterým končí vánoční liturgický okruh a začíná liturgické mezidobí.

Bohoslužby po celý týden budou dle obvyklého rozvrhu.

Další informace

Ohlášky na neděli 3. ledna 2016 (3. 1. 2016)

Dnes slavíme druhou neděli po Narození Páně.

Zítra (v pondělí) po ranní mši svaté bude pravidelný úklid kostela.

Ve středu je slavnost Zjevení Páně, je to doporučený svátek. Oslavíme ho třemi bohoslužbami, v úterý v 17,30 a ve středu v 7 a v 17,30 hodin. Tradiční žehnání vody, kadidla a křídy bude při večerní mši svaté ve středu.

Příští neděli bude svátek Křtu Páně, kterým končí vánoční liturgická doba.

Další informace

Pastýřský list pražského arcibiskupa (1. 1. 2016)

Kardinál Dominik Duka napsal věřícím a kněžím pražské arcidiécéze k novému roku Pastýřský list. Věřím, že může být inspirativní i pro nás. Zde jej najdete: http://www.dominikduka.cz/kazaniK/novorocni-pastyrsky-list-2016/

Poselství Svatého Otce Františka ke světovému dni míru (1. 1. 2016)

Papež František, podobně jako jeho předchůdci, slaví každý rok 1. ledna Světový den míru. K němu vydává své poselství.

I přes všechno zlé, co se dnes ve světě děje, přes všechny války, terorismus a pronásledování, je papežův vzkaz plný naděje, a to zvláště v kontextu již započatého Svatého roku milosrdenství: „Některé události tohoto roku, který se již chýlí ke konci, mě inspirují k tomu, abych při vstupu do roku nového podpořil všechny v tom, aby neztráceli naději v naši lidskou schopnost překonávat zlo a schopnost bojovat proti rezignaci a lhostejnosti. Nedávné události jsou důkazem toho, že umíme projevit solidaritu a povznést se nad vlastní zájem, apatii a lhostejnosti tváří tvář krizovým situacím,“ píše Svatý otec.

Další informace