Vítejte

Kříž foto: Libor Teplý

Vítejte na webových stránkách farního společenství při kostele svatého Tomáše v Brně.  Naleznete na nich informace o historii i současnosti naší farnosti, kontaktní adresy, přehled pastoračních aktivit i údaje potřebné k jejich využití. Doufáme, že to vše vám bude užitečné nejen ke získání věcných informací, ale především jako možnost setkání s jednou z mnoha podob nacházení Božích darů spásy v našem lidském světě.

Aktuality

Ohlášky na neděli 24. května 2015 (24. 5. 2015)

Dnes je Slavnost seslání Ducha svatého, končí doba velikonoční. Při všech bohoslužbách se dnes koná diecézní sbírka na charitu.

Na Nepál postižený ničivým zemětřesením jste do charitní pokladničky zde v kostele přispěli částkou 53 600 Kč. Částka bude předána Charitě – služby Brno. Všem dárcům děkujeme. 

V pondělí po ranní mši svaté bude pravidelný úklid kostela.

Bohoslužby v týdnu budou podle pravidelného rozvrhu, od pondělí do čtvrtka budou vždy 30 minut před večerní mší sv. májové pobožnosti. V pátek večerní mše sv. nebude, vzhledem ke konání Noci kostelů.

Prosíme o pořadatelskou pomoc pro Noc kostelů.
Kdo je ochotný pomoci v pátek večer alespoň 2 až 3 hodiny, ať se, prosím, zapíše po mši v sakristii na seznam a nechá na sebe kontakt.

První schůzka pořadatelů bude už dnes večer v 18 hodin na faře, pro ty, kteří chtějí oslovovat návštěvníky. Schůzka všech pořadatelů pak bude ve středu po večerní mši sv. v sakristii, začátek v 18:15.

Svátky v týdnu: v úterý je památka sv. Filipa Neri, kněze, ve čtvrtek se bude poprvé slavit nově zavedený svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze. Ve čtvrtek je také den modliteb farnosti za bohoslovce. V sobotu je památka svaté Zdislavy.

Příští neděli bude Slavnost Nejsvětější Trojice, při mši sv. v 9 hodin přistoupí děti naší farnosti k prvnímu sv. přijímání.

Pouť smíření 2015 (24. 5. 2015)

Milé sestry, milí bratři,
v letošním roce si v Brně připomínáme nejen 70. výročí ukončení druhé světové války, ale 30. května uplyne rovněž sedmdesát let od násilného vyhnání německy mluvícího obyvatelstva z Brna. Vedení města se rozhodlo důstojně uctít památku všech obětí a vyhlásilo rok 2015 Rokem smíření.

Další informace

Ohlášky na neděli 17. května 2015 (17. 5. 2015)

Dnes je 7. neděle velikonoční.

Bohoslužby v týdnu budou podle pravidelného rozvrhu, od pondělí do pátku budou vždy 30 minut před večerní mší sv. májové pobožnosti. Hned po večerní mši svaté se bude až do soboty konat svatodušní novéna. Dnes bude novéna před večerní mší svatou, v 18,10 hodin.

Další informace

Ohlášky na neděli 10. května 2015 (10. 5. 2015)

Dnes je 6. neděle velikonoční.

Minulou neděli se při sbírce na varhany vybralo 35580 Kč. Všem dárcům děkujeme.

Bohoslužby v týdnu budou podle pravidelného rozvrhu, od pondělí do pátku budou vždy 30 minut před večerní mší sv. májové pobožnosti. Od pátku pak každý den, hned po večerní mši svaté se bude konat svatodušní novéna, na kterou zveme i farníky od svatého Jakuba, kteří pak budou mít v 19 hodin svou pravidelnou mši.

Další informace

Ohlášky na neděli 3. května 2015 (3. 5. 2015)

Dnes je 5. neděle velikonoční.

Ve středu je památka sv. Jana Sarkandra, v pátek je památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí. Příští neděle bude 6. velikonoční. Bohoslužby v týdnu budou podle pravidelného rozvrhu, od pondělí do pátku budou vždy 30 minut před večerní mší sv. se konají májové pobožnosti.

Další informace