Vítejte

Kříž foto: Libor Teplý

Vítejte na webových stránkách farního společenství při kostele svatého Tomáše v Brně.  Naleznete na nich informace o historii i současnosti naší farnosti, kontaktní adresy, přehled pastoračních aktivit i údaje potřebné k jejich využití. Doufáme, že to vše vám bude užitečné nejen ke získání věcných informací, ale především jako možnost setkání s jednou z mnoha podob nacházení Božích darů spásy v našem lidském světě.

Aktuality

Plnomocné odpustky pro duše v očistci (30. 10. 2014)

Plnomocné odpustky pro duše v očistci, t.j. prominutí časných trestů za odpuštěné hříchy, uzdravení jejich následků.1.11. - Slavnost Všech svatých odpoledne
a 2.11. – Památka všech věrných zemřelých


1. svátost smíření (v rozmezí „několika dnů“)
2. svaté příjímání (nejlépe v ten den)
3. modlitba na úmysl Svatého Otce
4. nemít zalíbení ani v lehkém hříchu
5. vykonání skutku předepsaného pro získání odpustku: 
v kostele se pomodlit modlitby Věřím v Boha, Otče náš a Sláva Otci.Od 1. 11. do 8.11. – „dušičkový oktáv“
navíc již od 25.10. pro ty, kdo od 3. do 8. 11. nemohou z vážných důvodů navštívit hřbitov
1. svátost smíření (v rozmezí „několika dnů“)
2. svaté příjímání (nejlépe v ten den)
3. modlitba na úmysl Svatého Otce
4. nemít zalíbení ani v lehkém hříchu
5. vykonání skutku předepsaného pro získání odpustku:
na hřbitově se pomodlit za zemřelé (třeba jen v duchu).Pokud chybí plná dispozice, tedy není některý z vypsaných bodů splněn, pak se získává pouze částečný odpustek.Plnomocné odpustky lze získat už týden před Dušičkami

Platí od roku 2012 do 2018: Plnomocné odpustky, tedy prominutí časných trestů za odpuštěné hříchy, uzdravení jejich následků, mohou věřící v České republice pro duše v očistci nově získat už v týdnu před Památkou věrných zemřelých. A to v případě, že v obvyklé době od 2. do 8. listopadu nemohou z vážných důvodů navštívit hřbitovy.Památka všech zemřelých, lidově označovaná jako „Dušičky“, je vzpomínkou na zesnulé, kteří ještě nejsou dokonale připraveni ke vstupu do plného společenství s Bohem a jsou ve fázi „očišťování“. Církev, s odvoláním na některé biblické texty, nazývá toto konečné očišťování „očistcem“.
Modlitba za zemřelé patří k nejstarší křesťanské tradici a vzpomínka na mrtvé je součástí každé mše. V období od 2. do 8. listopadu mohou každoročně věřící pro duše v očistci získat za splnění stanovených podmínek tzv. plnomocné odpustky - tedy prominutí časných trestů za odpuštěné hříchy a uzdravení jejich následků. 

Ohlášky na neděli 26. října 2014 (26. 10. 2014)

Dnes je 30. neděle v liturgickém mezidobí. Sbírka na misie minulou neděli vynesla 52400 korun. Všem dárcům upřímně děkujeme.

Moravskoslezská křesťanská akademie uspořádá během letošního podzimu v našem kostele čtyři přednáškové večery, první se bude konat tento pátek po večerní mši svaté v sakristii. Mgr. Tomáš Gregor bude přednášet na téma (Zne)užití církevních restitucí ve volebních kampaních. Podrobnější informace najdete na vývěskách.

Pravidelný úklid kostela bude v pondělí po ranní mši svaté.
Bohoslužby v našem kostele budou po celý týden podle pravidelného rozvrhu. Před večerní mší sv. od pondělí do pátku vždy v 17 hodin se konají říjnové růžencové pobožnosti.
V úterý je svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů, v sobotu je slavnost Všech svatých. Na příští neděli připadá Vzpomínka na všechny věrné zemřelé. 

Ohlášky na neděli 19. října 2014 (19. 10. 2014)

Dnes je 29. neděle v liturgickém mezidobí. Je to den modliteb za misie a na tento účel je určena i dnešní sbírka. 
 
Dnes v Římě končí první zasedání Biskupského synodu o rodině. Druhé zasedání se plánuje v řádném termínu na podzim příštího roku. 
Další informace

Ohlášky na neděli 12. října 2014 (12. 10. 2014)

Dnes je 28. neděle v liturgickém mezidobí. Sbírka na plánovanou opravu varhan minulou neděli vynesla 35400 korun, všem dárcům děkujeme. 

Dnes odpoledne v 17 hodin bude v našem kostele prezentace knihy Marka Orka Váchy Věda, víra, Darwinova teorie a stvoření podle Genesis. Autor přednese přednášku na téma Tři zprávy o stvoření a pak bude zájemcům podepisovat svou novou knihu.

Bohoslužby v týdnu jsou podle pravidelného rozvrhu.

Další informace

Ohlášky na neděli 5. října 2014 (5. 10. 2014)

Dnes je 27. neděle v liturgickém mezidobí. Výtěžek dnešní sbírky je určen na plánovanou opravu varhan.

V Římě se dnes slavnostní bohoslužbou otvírá mimořádné zasedání biskupského synodu na téma rodiny. Delegátem České biskupské konference je arcibiskup Jan Graubner.

Další informace