Vítejte

Kříž foto: Libor Teplý

Vítejte na webových stránkách farního společenství při kostele svatého Tomáše v Brně.  Naleznete na nich informace o historii i současnosti naší farnosti, kontaktní adresy, přehled pastoračních aktivit i údaje potřebné k jejich využití. Doufáme, že to vše vám bude užitečné nejen ke získání věcných informací, ale především jako možnost setkání s jednou z mnoha podob nacházení Božích darů spásy v našem lidském světě.

Aktuality

Výuka náboženství - příprava na svátosti - podzim 2014 (31. 8. 2014)

Přípravy na manželství: informace najdete ZDE a ZDE 

Uvedení do křesťanského života (katechumenát) dospělých: máte - li zájem, přihlaste se, prosím, během září na faře, setkání budou probíhat pod vedením otců Jezuitů v jejich kostele (je možné se přihlásit i přímo tam, podle bydliště však je třeba též respektovat příslušnost k farnosti). 

Biřmování: příprava začne v říjnu, setkání budou (pravděpodobně) každé úterý v 18,30 na faře. Prosíme zájemce, aby se přihlásili na faře (zatím stačí telefonicky). Předpokládáme, že příprava začne dne 7.10.2014 a bude trvat do slavnosti Seslání Ducha sv. (t.j. 24.5.2015). 

První svaté přijímání: příprava začne v postní době 2015. Termíny budou včas ohlášeny.

Křest dětí - přípravy individuálně s rodiči, podrobnosti ZDE.

Ohlášky na neděli 14. září 2014 (14. 9. 2014)

Dnes je svátek Povýšení svatého kříže. Při všech bohoslužbách se koná diecézní sbírka na církevní školství.

Dnes se mělo konat farní odpoledne pro rodiny s dětmi, vzhledem k nepřízni počasí je akce zrušena.

V sakristii je stále možné zakoupit Sborník k 230. výročí naší farnosti.

V pondělí po ranní mši sv. se koná pravidelný úklid kostela.

Bohoslužby v týdnu jsou podle pravidelného rozvrhu.

V pondělí slavíme památku Panny Marie Bolestné, v úterý je památka svaté Ludmily, mučednice. V sobotu je památka svatých Ondřeje Kim Tae-gŏna, kněze, Pavla Chŏng Ha-sanga a dalších 101 korejských mučedníků.

Začátkem října začne v kostele u Jezuitů Kurs Alfa. Je to deset večerů na základní témata víry, určený pro nevěřící a hledající. Pokud máte někoho takového ve svém okolí, můžete jej osobně pozvat a případně s ním kurs absolvovat. Podrobnosti najdete na vývěskách.

Příští neděle bude 25. neděle v liturgickém mezidobí.
 

Ohlášky na neděli 7. září 2014 (7. 9. 2014)

Dnes je 23. neděle v liturgickém mezidobí.

Bohoslužby v týdnu jsou podle pravidelného rozvrhu.

Další informace

Ohlášky na neděli 31. srpna 2014 (31. 8. 2014)

Dnes je 22. neděle v liturgickém mezidobí. Při všech bohoslužbách si dnes připomínáme 230. výročí trvání naší farnosti.

Další informace

Ohlášky na neděli 24. srpna 2014 (24. 8. 2014)

Dnes je 21. neděle v liturgickém mezidobí.

Ve středu slavíme památku sv. Moniky, ve čtvrtek je památka svatého Augustina, biskupa a učitele církve. V pátek je památka Umučení svatého Jana Křtitele.

Další informace