Vítejte

Kříž foto: Libor Teplý

Vítejte na webových stránkách farního společenství při kostele svatého Tomáše v Brně.  Naleznete na nich informace o historii i současnosti naší farnosti, kontaktní adresy, přehled pastoračních aktivit i údaje potřebné k jejich využití. Doufáme, že to vše vám bude užitečné nejen ke získání věcných informací, ale především jako možnost setkání s jednou z mnoha podob nacházení Božích darů spásy v našem lidském světě.

Možnost získat plnomocné odpustky pro duše v očistci

 

Aktuality

Ohlášky na neděli 23. října 2016 (23. 10. 2016)

Dnes je 30. neděle v liturgickém mezidobí. Sbírka této neděle je určena na podporu misií a na tento úmysl se dnes i zvlášť modlíme.

Dnes také ještě můžete přispět do charitní pokladničky vzadu v kostele na pomoc Haiti postiženému hurikánem Matthew.

Dnes v 17 hodin bude v našem kostele přednáška P. Marka Orka Váchy s titulem Tváří tvář k zemi, což je i titul jeho nové knihy, kterou bude možné si nechat podepsat. Tématem je místo člověka v díle stvoření a jeho odpovědnost pečovat o tento svět. Inspirováno encyklikou Laudato si.

V pondělí je nezávazná památka sv. Antonína Marie Klareta, po ranní mši svaté se koná pravidelný úklid kostela.
V pátek je svátek svatých Šimona a Judy, apoštolů.
V sobotu se v naší diecézi slaví památka blahoslavené Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice.

Bohoslužby po celý týden budou podle obvyklého rozvrhu, ve středu ovšem nebude dětská mše svatá. Od pondělí do pátku od 17 hodin se konají říjnové růžencové pobožnosti.

Příští neděle bude 31. v liturgickém mezidobí.

Pomalu se blíží den Vzpomínky na zemřelé, kdo by ve dnech, kdy je obvykle možné získat plnomocné odpustky pro zemřelé, nemohl navštívit hřbitov, může tyto odpustky získat už v týdnu předcházejícím, tedy již od 25. října.

Dnes máte k dispozici nové číslo farního časopisu Tomášek. 

Modlitba za zemřelé - plnomocné odpustky (22. 10. 2016)

Ohlášky na neděli 16. října 2016 (16. 10. 2016)

Dnes je 29. neděle v liturgickém mezidobí.

V pondělí je památka sv. Ignáce Antiochijského, po večerní mši svaté se koná pravidelný úklid kostela.

Další informace

Ohlášky na neděli 9. října 2016 (9. 10. 2016)

Dnes je 28. neděle v liturgickém mezidobí.

Další informace

Ohlášky na neděli 2. října 2016 (2. 10. 2016)

Dnes je 27. neděle v liturgickém mezidobí. Dnešní sbírka je určena na opravu varhan.

Další informace