Vítejte

Kříž foto: Libor Teplý

Vítejte na webových stránkách farního společenství při kostele svatého Tomáše v Brně.  Naleznete na nich informace o historii i současnosti naší farnosti, kontaktní adresy, přehled pastoračních aktivit i údaje potřebné k jejich využití. Doufáme, že to vše vám bude užitečné nejen ke získání věcných informací, ale především jako možnost setkání s jednou z mnoha podob nacházení Božích darů spásy v našem lidském světě.

Aktuality

Ohlášky na neděli 25. ledna 2015 (25. 1. 2015)

Dnes je 3. neděle v liturgickém mezidobí.

V pondělí je památka sv. Timoteje a Tita, biskupů, ve středu je památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve. V sobotu je památka sv. Jana Boska, kněze.

Bohoslužby po celý týden budou podle obvyklého rozvrhu.

Úklid kostela bude v pondělí po večerní mši sv. farnosti sv. Jakuba – tedy kolem 19,40 hod. Zabezpečovat jej budou svatojakubští farníci.

Příští neděle bude 4. v liturgickém mezidobí. Při všech bohoslužbách se bude konat sbírka na opravu varhan.

Ohlášky na neděli 18. ledna 2015 (18. 1. 2015)

Dnes je 2. neděle v liturgickém mezidobí.

Dnešním dnem začíná Týden modliteb za jednotu křesťanů. V úterý večer v 19 hodin bude v našem kostele ekumenická bohoslužba, která nahradí mši svatou farnosti sv. Jakuba.

Ve středu je památka sv. Anežky Římské, v sobotu památka sv. Františka Saleského.

Bohoslužby po celý týden budou podle obvyklého rozvrhu.

Příští neděle bude 3. v liturgickém mezidobí.

Další informace

Ohlášky na neděli 11.1.2015 (11. 1. 2015)

Dnes slavíme svátek Křtu Páně, kterým končí vánoční liturgická doba a začíná liturgické mezidobí.

Bohoslužby po celý týden budou podle obvyklého rozvrhu.

Příští neděle bude 2. v liturgickém mezidobí.

Další informace

Ohlášky na neděli 4. ledna 2015 (4. 1. 2015)

Dnes je 2. neděle po Narození Páně. Novoroční sbírka na opravu varhan vynesla 24100 Kč, všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

Bohoslužby po celý týden budou podle obvyklého rozvrhu.

V úterý je slavnost Zjevení Páně. Tradiční žehnání vody, kadidla a křídy bude při večerní mši svaté v 17.30 hodin.

Příští neděli bude svátek Křtu Páně, kterým končí vánoční liturgická doba.

Další informace

Ohlášky na neděli 28. prosince 2014 (28. 12. 2014)

Dnes slavíme svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa. 

Ve středu je památka sv. Silvestra I., papeže. V tento den budeme slavit večerní mši svatou již v 16 hodin na poděkování za uplynulý rok.

Další informace