Vítejte

Kříž foto: Libor Teplý

Vítejte na webových stránkách farního společenství při kostele svatého Tomáše v Brně.  Naleznete na nich informace o historii i současnosti naší farnosti, kontaktní adresy, přehled pastoračních aktivit i údaje potřebné k jejich využití. Doufáme, že to vše vám bude užitečné nejen ke získání věcných informací, ale především jako možnost setkání s jednou z mnoha podob nacházení Božích darů spásy v našem lidském světě.

Informace o přípravě na první sv. přijímání dětí.

 

Aktuality

Ohlášky na neděli 21. května 2017 (20. 5. 2017)

Dnes je 6. neděle velikonoční. V 18 hodin je eucharistická adorace.

Na zítřek (pondělí) připadá výročí posvěcení brněnské katedrály. Pravidelný úklid našeho kostela bude po ranní mši svaté.

Ve čtvrtek je slavnost Nanebevstoupení Páně, je to doporučený svátek. V pátek je památka sv. Filipa Neriho, kněze. Příští neděle bude 7. velikonoční.

Prosíme ty, kteří jsou ochotni se aktivně podílet (ať pomocnou rukou nebo nápadem) na Noci kostelů, která letos bude 9. června, aby přišli ve čtvrtek po večerní mši sv. do sakristie na přípravné setkání.

Bohoslužby po celý týden budou podle obvyklého rozvrhu, navíc, od pondělí do pátku vždy v 17 hodin budou májové bohoslužby. Svatodušní novéna začne v pátek po Nanebevstoupení a bude vždy od 18,15, a to i v neděli.

Ohlášky na neděli 14. května 2017 (14. 5. 2017)

Dnes je 5. neděle velikonoční. V 18 hodin je eucharistická adorace.

Další informace

Ohlášky na neděli 7. května 2017 (7. 5. 2017)

Dnes je 4. neděle velikonoční. V 18 hodin je eucharistická adorace.

V pondělí slavíme památku Panny Marie, prostřednice všech milostí. Kromě pravidelných mší ráno a večer bude ještě mše sv. ve 12 hodin na Vranově, v rámci farní pouti. Sraz pro pěší je v 9 hodin na konečné v Útěchově, autobus pak odjíždí v 11 hodin od Janáčkova divadla.

Další informace

Ohlášky na neděli 30. dubna 2017 (30. 4. 2017)

Dnes je 3. neděle velikonoční. V 18 hodin je eucharistická adorace.

V pondělí slavíme památku sv. Josefa Dělníka, pravidelný úklid kostela bude tentokrát kvůli státnímu svátku až v úterý po večerní mši svaté. V úterý je památka svatého Atanáše, biskupa a učitele církve.

Další informace

Ohlášky na neděli 23. dubna 2017 (23. 4. 2017)

Dnes je 2. neděle velikonoční, zvaná Božího milosrdenství. V sakristii je možné odevzdat pokladničky „postničky“ s almužnou pro charitu. V 18 hodin je eucharistická adorace.

Další informace