Vítejte

Kříž foto: Libor Teplý

Vítejte na webových stránkách farního společenství při kostele svatého Tomáše v Brně.  Naleznete na nich informace o historii i současnosti naší farnosti, kontaktní adresy, přehled pastoračních aktivit i údaje potřebné k jejich využití. Doufáme, že to vše vám bude užitečné nejen ke získání věcných informací, ale především jako možnost setkání s jednou z mnoha podob nacházení Božích darů spásy v našem lidském světě.

Aktuality

Ohlášky na neděli 30. srpna 2015 (30. 8. 2015)

Dnes je 22. neděle v liturgickém mezidobí. Dnešní sbírka bude určena na opravu varhan.

Bohoslužby po celý týden budou podle obvyklého rozvrhu.

V pondělí po ranní mši sv. se koná pravidelný úklid kostela.
Ve středu večer bude první dětská mše svatá po prázdninách i s programem pro děti od 17 hodin v sakristii a se zkouškou dětské scholy v 16,30 hodin.
Ve čtvrtek je památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve. Ve čtvrtek po večerní mši se koná svaté pravidelné setkání dobrovolníků farní charity.
Pátek je prvním pátkem měsíce září, po večerní mši svaté bude eucharistická adorace a potom v 19 hodin prvopáteční setkání a adorace komunity Emmanuel.

Příští neděle bude 23. v liturgickém mezidobí.

Ohlášky na neděli 23. srpna 2015 (23. 8. 2015)

Dnes je 21. neděle v liturgickém mezidobí.

Bohoslužby po celý týden budou podle obvyklého rozvrhu.

Další informace

Ohlášky na neděli 16. srpna 2015 (16. 8. 2015)

Dnes je 20. neděle v liturgickém mezidobí.

V katedrále dnes v 10.30 předsedá slavnostní bohoslužbě kardinál Dominik Duka, na poděkování Bohu a za šťastnou budoucnost našeho města. Tato bohoslužba uzavírá oslavy Dne Brna, na oslavu 370. výročí ochrany města na přímluvu Panny Marie.

Další informace

Ohlášky na neděli 9. srpna 2015 (9. 8. 2015)

Dnes je 19. neděle v liturgickém mezidobí.

Bohoslužby po celý týden budou podle obvyklého rozvrhu. 

Další informace

Ohlášky na neděli 2. srpna 2015 (2. 8. 2015)

Dnes je 18. neděle v liturgickém mezidobí. 

Bohoslužby po celý týden budou podle obvyklého rozvrhu.

Další informace