Vítejte

Kříž foto: Libor Teplý

Vítejte na webových stránkách farního společenství při kostele svatého Tomáše v Brně.  Naleznete na nich informace o historii i současnosti naší farnosti, kontaktní adresy, přehled pastoračních aktivit i údaje potřebné k jejich využití. Doufáme, že to vše vám bude užitečné nejen ke získání věcných informací, ale především jako možnost setkání s jednou z mnoha podob nacházení Božích darů spásy v našem lidském světě.

 

Aktuality

Ohlášky na neděli 25. června 2017 (25. 6. 2017)

Dnes je 12. neděle v liturgickém mezidobí. Navečer v 18 hodin vás zveme na eucharistickou adoraci, ta bude před prázdninami poslední, a během prázdnin nedělní eucharistická adorace nebude bývat.

Dnešní sbírka je určena na bohoslovce a kněžskou formaci.

K dispozici je také nové číslo Tomáška.

Pravidelný úklid kostela se koná v pondělí po večerní mši svaté.

Ve středu je památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka.

Příští neděle je 13. v mezidobí. Bohoslužby po celý týden budou podle obvyklého rozvrhu, kromě čtvrtka, kdy nebude večerní mše svatá.

Ve čtvrtek je slavnost svatých Petra a Pavla, apoštolů, hlavních patronů brněnské diecéze. Biskup Vojtěch bude sloužit mši sv. v 9,30 a krátce před 11. hodinou promluví k výročí založení diecéze. Poté, v pravé brněnské poledne, tedy v 11 hodin, spolu se zaměstnanci biskupství a ostatními přítomnými vypustí 240 nafukovacích balonků.

Hlavní slavnostní bohoslužbu bude ve čtvrtek v 17,30 sloužit olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Poděkujeme při ní za 240 let trvání naší diecéze, která vznikla roku 1777 právě oddělením od diecéze Olomoucké. Večerní mše sv. v naší farnosti nebude, zveme vás na bohoslužbu do katedrály.

Při příležitosti 240. výročí založení Biskupství brněnského ocenil diecézní biskup Vojtěch Cikrle přes pět set osob z celé diecéze. V blízkosti slavnosti svatých Petra a Pavla mají duchovní správcové předat oceněným děkovnou listinu s dárkovou publikací jako poděkování za jejich dlouholetou obětavou a nezištnou službu v církvi.

Z naší farnosti byli oceněni:
Sestra Ludvíka Koukalová z komunity Emmanuel, Svatotomská gregoriánská schola a chrámový sbor Jolly Singers, vedený panem Petrem Veselým. Všem oceněným blahopřejeme a děkujeme za jejich službu farnosti. Zároveň děkujeme i všem ostatním, kteří, podobně jako tito ocenění, pracují nezištně a obětavě pro dobro farnosti.

Ohlášky na neděli 18. června 2017 (18. 6. 2017)

Dnes je 11. neděle v liturgickém mezidobí. Odpoledne vás zveme k účasti na společném eucharistickém průvodu městem. Mše sv. u minoritů začíná v 15:30 a po ní vyrazí průvod do kostela sv. Jakuba. Večerní adorace dnes v našem kostele nebude.

Další informace

Ohlášky na neděli 11. června 2017 (11. 6. 2017)

Dnes je Slavnost Nejsvětější Trojice. Od 18:00 bude v našem kostele opět příležitost k adoraci. 

Další informace

Ohlášky na neděli 4. června 2017 (4. 6. 2017)

Dnes je Slavnost Seslání Ducha svatého.

Při všech bohoslužbách se koná sbírka na charitu. Vaše dary pomohou zajistit také pomoc, kterou nikdo jiný neposkytuje ani nepodporuje, a to tak, aby se strádajícím nedostávalo jen kvalitní pomoci, ale také služby lidské blízkosti. Děkujeme vám.

Další informace

Ohlášky na neděli 28. května 2017 (28. 5. 2017)

Dnes je 7. neděle velikonoční. V 18,15 hodin je dnes svatodušní novéna.

Další informace