Vítejte

Kříž foto: Libor Teplý

Vítejte na webových stránkách farního společenství při kostele svatého Tomáše v Brně.  Naleznete na nich informace o historii i současnosti naší farnosti, kontaktní adresy, přehled pastoračních aktivit i údaje potřebné k jejich využití. Doufáme, že to vše vám bude užitečné nejen ke získání věcných informací, ale především jako možnost setkání s jednou z mnoha podob nacházení Božích darů spásy v našem lidském světě.

Aktuality

Ohlášky na neděli 22. března 2015 (22. 3. 2015)

Slavíme 5. neděli postní. Bohoslužby po celý týden budou podle obvyklého rozvrhu, ve středu a v pátek jsou pobožnosti křížové cesty, ve středu zejména pro děti.

Ve středu, 25. března, oslavíme Slavnost Zvěstování Páně. Je to doporučený svátek. Hodinu před večerní mší svatou, tedy v 16,30, bude na faře setkání s rodiči, kteří chtějí přihlásit své děti k přípravě na první svaté přijímání. Setkání s dětmi začnou po velikonocích.

Ve čtvrtek (26.3.) po večerní mši svaté bude pravidelné zasedání farní rady. Hlavním tématem bude příprava na blížící se Noc kostelů, oprava varhan a farní pouť. Prostřednictvím radních můžete i vy navrhnout témata k projednání.

Společné slavení svátosti nemocných bude tento pátek (27.3.) při večerní mši svaté v 17,30 hodin. Tuto svátost může přijmout každý vážně nemocný věřící; opakovaně ji může přijmout při zhoršení stavu nebo jiné nemoci. Kdo je v pokročilém věku, může přijmout pomazání nemocných i přesto, že na něm není viditelně znát nějaká nemoc. Pokud má člověk podstoupit chirurgický zákrok, může mu být svátost udělena v případě, že příčinou operace je nebezpečné onemocnění.

V sobotu 28.3. dopoledne bude probíhat v katedrále na Petrově, a následně v brněnských kostelích včetně našeho, diecézní setkání mladých. Zveme mládež k hojné účasti. Podrobnosti na webu brno.signaly.cz.

Příští neděli se koná v kostele misijní jarmark. Tento kreativní způsob pomoci misiím ovšem potřebuje také přípravu: Kdo je ochotný pomoci a napéct koláčky pro prodej na jarmarku, prosím doneste je na faru v sobotu do 13:00 hodin. Děti, které jsou ochotné pomoci s vyráběním drobných předmětů prosíme, aby dorazily v sobotu v 15:00 do sakristie kostela. V neděli pak zakoupením koláčků a drobných dárkových předmětů budete moci přispět na činnost papežského misijního díla dětí. Podrobné informace naleznete na vývěskách. Všem děkujeme za pomoc.

Příští neděle bude Květná neboli Pašijová. Žehnání ratolestí a průvod bude při mši svaté v 9 hodin. Prosíme, abyste si přinesli své květiny a ratolesti k požehnání.

Příští neděli odpoledne se bude konat Křížová cesta pro rodiny s dětmi. Sraz je v 15.45 na konečné tramvaje 9 a 11 na Lesné. Další informace naleznete na nástěnce.

Ohlášky na neděli 15. března 2015 (15. 3. 2015)

Dnes je 4. neděle postní. Při sbírce na opravu varhan minulou neděli se vybralo 52100 Kč. Všem dárcům děkujeme.

V pondělí po ranní mši svaté bude pravidelný úklid kostela.

Další informace

Ohlášky na neděli 8. března 2015 (8. 3. 2015)

Dnes je 3. neděle postní. Při dnešních bohoslužbách je sbírka na opravu varhan. 

Další informace

Ohlášky na neděli 1. března 2015 (1. 3. 2015)

Dnes je 2. neděle postní.

Bohoslužby po celý týden budou podle obvyklého rozvrhu, navíc bude ve středu a v pátek v 17 hodin pobožnost křížové cesty, středeční křížová cesta bude dětská.

Další informace

Ohlášky na neděli 22. února 2015 (22. 2. 2015)

Dnes je První neděle postní. Při všech bohoslužbách se koná sbírka na dobročinnost svatého Otce, tzv. Svatopetrský haléř.

Další informace