Vítejte

Kříž foto: Libor Teplý

Vítejte na webových stránkách farního společenství při kostele svatého Tomáše v Brně.  Naleznete na nich informace o historii i současnosti naší farnosti, kontaktní adresy, přehled pastoračních aktivit i údaje potřebné k jejich využití. Doufáme, že to vše vám bude užitečné nejen ke získání věcných informací, ale především jako možnost setkání s jednou z mnoha podob nacházení Božích darů spásy v našem lidském světě.

Aktuality

Ohlášky na neděli 21. prosince 2014 (21. 12. 2014)

Dnes je čtvrtá neděle adventní.

Mimořádná příležitost ke svátosti smíření bude zítra a pozítří od 14 do 18 hodin. Na Štědrý den se již v našem kostele zpovídat nebude.

Vánoční bohoslužby budou takto:

Na Štědrý den, ve středu 24. prosince, budou ráno v 7 hodin poslední letošní roráty, odpoledne v 16 hodin bude vánoční mše pro děti se zpěvem dětské scholy, a ve 24 hodin bude tradiční půlnoční mše svatá, při které provede náš chrámový sbor za doprovodu orchestru Pavlicovu Missa brevis. Tuto bohoslužbu bude v přímém přenosu vysílat Česká televize na svém druhém programu.

Ve čtvrtek, o slavnosti Narození Páně, i v pátek o svátku sv. Štěpána, budou bohoslužby jako v neděli. Odpoledne po oba dny pak bude kostel otevřen pro návštěvu u jesliček. Prosíme, kdo byste v tyto dny mohli pomoci s hlídáním kostela, třeba i na hodinu v rámci sváteční odpolední procházky, přihlaste se v sakristii, děkujeme.

V sobotu bude svátek sv. Jana, evangelisty.

Příští neděli oslavíme svátek Svaté Rodiny. Při mši svaté v 9 a v 11 hodin bude požehnání manželům a rodinám.

Ohlášky na neděli 14. prosince 2014 (14. 12. 2014)

OHLÁŠKY NA NEDĚLI 14. PROSINCE 2014

Dnes je třetí neděle adventní. Dnes máte k dispozici nové číslo farního časopisu s rozpisem vánočních bohoslužeb. Minulou neděli se při sbírce na varhany vybralo 33750 korun, všem dárcům děkujeme.

Farní charita připravuje vánoční balíčky pro staré a opuštěné lidi a prosí, abyste podle svých možností přispěli cukrovím, ovocem a ořechy. Své příspěvky můžete přinášet do sakristie kdykoli před a po mši svaté až do pondělí 22. prosince v 8.00 ráno. Všem dárcům předem děkujeme.

Další informace

Ohlášky na neděli 7. prosince 2014 (7. 12. 2014)

Dnes je druhá neděle adventní. Při všech bohoslužbách je dnes sbírka na plánovanou opravu varhan.

Dnes odpoledne v 15,00 se koná na Petrinu na ulici Veveří č.15 Mikulášská besídka pro starší děti. Srdečně zveme i rodiče. Prosíme, přineste si s sebou přezůvky. 

Další informace

Přednáška MSKA (6. 12. 2014)

Regionální pobočka Moravskoslezské křesťanské akademie
Brno, Smetanova 14, 602 00, BRNO
www.mska.biz brno.mska@gmail.com facebook.com/mskabrno

p o ř á d á

Další informace

Ohlášky na neděli 30. listopadu 2014 (30. 11. 2014)

Dnes je první neděle adventní. Při všech bohoslužbách je dnes svěcení adventních věnců.

Bohoslužby v našem kostele budou po celý týden podle pravidelného rozvrhu.

Ve středu je památka sv. Františka Xaverského, v sobotu se slaví památka sv. Mikuláše, biskupa.

Další informace