První svaté přijímání

K přípravě na 1. svaté přijímání se přijímají děti z naší farnosti, které chodí minimálně do druhé třídy ZŠ a již absolvovaly alespoň jeden rok vyučování náboženství či jiné odpovídající katecheze. Příprava není součástí vyučování náboženství na školách, organizuje se přímo v jednotlivých  farnostech.

Příprava dětí (požaduje se přítomnost jednoho z rodičů či jiného z dospělých členů rodiny) začíná každoročně přibližně na začátku doby postní. Probíhá na faře jednou za týden vždy ve středu odpoledne. Přesné informace se zveřejňují v ohláškách a ve farním časopise. Děti mohou přihlásit pouze jejich rodiče v kostele nebo na farním úřadě.

První svaté přijímání bývá koncem měsíce května nebo začátkem června při mši svaté v 9 hodin. Den před tím v sobotu ráno děti přistupují poprvé ke svátosti smíření.

V roce 2014

První příprava: 26. března a dále vždy ve středu odpoledne v 16,30 hodin na faře (Lidická 6). Příprava se nebude konat ve Svatém týdnu (16.4.) a v předvečer květnových státních svátků (30.4. a 7.5.). 

První svaté přijímání plánujeme na neděli Nejsvětější Trojice, což je letos 15. června


Termíny příprav: 26.3. - 2.4. - 9.4. - 23.4. - 14.5. - 21.5. - 28.5. - 4.6. - 11.6.