První svaté přijímání

K přípravě na 1. svaté přijímání se přijímají děti z naší farnosti, které chodí minimálně do druhé třídy ZŠ a již absolvovaly alespoň jeden rok vyučování náboženství či jiné odpovídající katecheze. Příprava není součástí vyučování náboženství na školách, organizuje se přímo v jednotlivých  farnostech.

Příprava dětí (požaduje se přítomnost jednoho z rodičů či jiného z dospělých členů rodiny) začíná každoročně v době postní. Probíhá na faře jednou za týden vždy ve středu odpoledne. Přesné informace se zveřejňují v ohláškách a ve farním časopise. Děti mohou přihlásit pouze jejich rodiče v kostele nebo na farním úřadě.

První svaté přijímání bývá koncem měsíce května nebo začátkem června při mši svaté v 9 hodin. Den před tím v sobotu ráno děti přistupují poprvé ke svátosti smíření.

 

V roce 2015

První setkání s rodiči se koná ve středu 25.3.2015 v 16,30 na faře (Lidická 6),
pokud dítě nebylo pokřtěno v naší farnosti, pro přihlášení potřebujeme i potvrzení o křtu
(pokud nemáte, nebo nestihnete vyžádat, je možno dodat i později).
Potřebné údaje nám můžete sdělit za použití tohoto formuláře a zaslat e-mailem
(případně vyplníte přímo na faře).

 

Setkání s dětmi pak budou vždy ve středu v 16,30 hodin na faře,
konkrétně: 8.4., 15.4., 22.4., 29.4., 6.5., 13.5., 20.5. a 27.5.

První svaté přijímání bude o neděli Nejsvětější Trojice, t.j. 31. května 2015 při mši sv. v 9 h
(v sobotu 30.5. po ranní mši sv. bude v kostele první svatá zpověď dětí).