První svaté přijímání

Všeobecné informace:

K přípravě na 1. svaté přijímání se přijímají děti z naší farnosti, které chodí minimálně do druhé třídy ZŠ a již absolvovaly alespoň jeden rok vyučování náboženství či jiné odpovídající katecheze. Příprava není součástí vyučování náboženství na školách, organizuje se přímo v jednotlivých  farnostech.

Příprava dětí (požaduje se přítomnost jednoho z rodičů či jiného z dospělých členů rodiny) začíná každoročně v době postní. Probíhá na faře jednou za týden vždy ve středu odpoledne. Přesné informace se zveřejňují v ohláškách a ve farním časopise. Děti mohou přihlásit pouze jejich rodiče v kostele nebo na farním úřadě. Je také třeba doložit křest.(Pokud bylo dítě pokřtěno u sv. Tomáše, najdeme údaj v matrice, stačí přibližné datum, jinak je třeba potvrzení o křtu lze vyžádat ve farnosti kde dítě bylo pokřtěno).

První svaté přijímání bývá některou neděli koncem měsíce května nebo začátkem června při mši svaté v 9 hodin. Den před tím v sobotu ráno děti přistupují poprvé ke svátosti smíření.

 

V roce 2016

První setkání (pouze) s rodiči se koná ve středu 13.4.2016 v 16,30 na faře (Lidická 6),
pokud dítě nebylo pokřtěno v naší farnosti, pro přihlášení potřebujeme i potvrzení o křtu.
Potřebné údaje nám můžete sdělit za použití tohoto formuláře (docx nebo pdf
a odevzdat ve farní kanceláři nebo v sakristii kostela.
Nejpozději lze přinést přihlášku s sebou na první setkání (s rodiči na faře).

Nestandardní situace řešte, prosím, osobně s panem farářem.

Setkání s dětmi pak budou vždy ve středu v 16,30 hodin na faře,
konkrétně: 20.4. -  27.4. - 4.5. - 11.5. - 18.5. - 25.5. - 1.6. a  8.6 (celkem osm setkání).

První svaté přijímání bude v neděli 12. června 2016 při mši sv. v 9 h
(v sobotu 11.6. po ranní mši svaté bude v kostele první svatá zpověď dětí a nácvik bohoslužby).