První svaté přijímání

K přípravě na 1. svaté přijímání se přijímají děti z naší farnosti, které chodí minimálně do druhé třídy ZŠ a již absolvovaly alespoň jeden rok vyučování náboženství či jiné odpovídající katecheze. Příprava není součástí vyučování náboženství na školách, organizuje se přímo v jednotlivých  farnostech.

Příprava dětí (požaduje se přítomnost jednoho z rodičů či jiného z dospělých členů rodiny) začíná každoročně v době postní. Probíhá na faře jednou za týden vždy ve středu odpoledne. Přesné informace se zveřejňují v ohláškách a ve farním časopise. Děti mohou přihlásit pouze jejich rodiče v kostele nebo na farním úřadě.

První svaté přijímání bývá koncem měsíce května nebo začátkem června při mši svaté v 9 hodin. Den před tím v sobotu ráno děti přistupují poprvé ke svátosti smíření.

 

V roce 2015

První setkání pouze s rodiči: termín bude oznámen (druhá polovina března), dále vždy ve středu odpoledne v 16,30 hodin na faře (Lidická 6). Příprava se nebude konat ve Svatém týdnu (1.4.). 

První svaté přijímání plánujeme na neděli Nejsvětější Trojice, t.j. 31. května 2015.


Termíny jednotlivých příprav: (zatím nejsou naplánovány)