Vítejte

Kříž foto: Libor Teplý

Vítejte na webových stránkách farního společenství při kostele svatého Tomáše v Brně. Naleznete na nich informace o historii i současnosti naší farnosti, kontaktní adresy, přehled pastoračních aktivit i údaje potřebné k jejich využití. Doufáme, že to vše vám bude užitečné nejen ke získání věcných informací, ale především jako možnost setkání s jednou z mnoha podob nacházení Božích darů spásy v našem lidském světě.

 

Aktuality

Ohlášky na neděli 23. února 2020 (23. 2. 2020)

Slavíme 7. neděli v mezidobí. Vychází nové číslo našeho farního zpravodaje Tomášek, které obsahuje mimo jiné plán našich farních akcí na další pololetí.

Sbírka dnešní neděle, tradičně zvaná Haléř sv. Petra, je určena na podporu dobročinnosti Svatého otce. Všem dárcům děkujeme.

V pondělí po ranní mši sv. se koná pravidelný úklid kostela.

Tuto středu začíná postní doba. Je to den přísného postu od masa. Dospělí od 18 do 60 let jsou v tento den vázáni také postem újmy, což znamená, že se mohou jen jednou za den najíst dosyta. Při ranní i večerní bohoslužbě se bude udělovat popelec. Večerní mše svatá opět nebude „dětská“.

Na stolku u východu jsou k dispozici pokladničky pro dobrovolnou postní almužnu, tzv. postničky.

V pátek od 17 hodin nabízíme možnost společné modlitby při pobožnosti křížové cesty.

Příští neděle bude 1. postní.

V neděli 1. března začíná v naší farnosti příprava dětí na první svaté přijímání. První setkání určené pro rodiče bude v 10 hodin v sakristii. Více informací najdete na: https://www.svtomas.net/1_sv_prijmani.html

Ohlášky na neděli 16. února 2020 (16. 2. 2020)

Slavíme 6. neděli v mezidobí.

V neděli 16. února od 16 hodin bude v našem kostele svědčit o své cestě k obrácení bývalý narkoman Goran Čurkovič z Medžugorje.

Petrovská kapitula zve ke společné modlitbě zpívaných večerních chval, které se bude modlit tuto neděli od 17.30 v katedrále.

V pondělí po večerní mši sv. se koná pravidelný úklid kostela.

Středeční večerní mše sv. nebude tento týden „dětská“.

V sobotu oslavíme svátek Stolce svatého apoštola Petra.

Další informace

Ohlášky na neděli 9. února 2020 (9. 2. 2020)

Slavíme 5. neděli v mezidobí.

V pondělí po ranní mši sv. se koná pravidelný úklid kostela.

Na úterý připadá nezávazná památka Panny Marie Lurdské. Je to zároveň světový den nemocných.

Bohoslužby i adorace budou po celý týden podle obvyklého rozvrhu.

Příští neděle bude 6. v mezidobí. 

Další informace

Svědectví Gorana z Medžugorje (7. 2. 2020)

Svědectví o tom, že u Boha není nic nemožné a nikdo úplně ztracený, si můžete přijít poslechnout v neděli 16. února v 16 hodin v našem kostele.

Další informace

Ohlášky na neděli 2. února 2020 (2. 2. 2020)

Slavíme svátek Uvedení Páně do chrámu.

Na pondělí připadá památka sv. Blažeje. Po bohoslužbách bude možné přijmout svatoblažejské požehnání. Po večerní mši sv. se koná pravidelný úklid kostela.

Pátek je prvním pátkem měsíce února. Po večerní mši sv. bude eucharistická adorace a požehnání a od 19 hodin pak naváže modlitební večer moderovaný komunitou Emmanuel.

Další informace