Vítejte

Kříž foto: Libor Teplý

Vítejte na webových stránkách farního společenství při kostele svatého Tomáše v Brně. Naleznete na nich informace o historii i současnosti naší farnosti, kontaktní adresy, přehled pastoračních aktivit i údaje potřebné k jejich využití. Doufáme, že to vše vám bude užitečné nejen ke získání věcných informací, ale především jako možnost setkání s jednou z mnoha podob nacházení Božích darů spásy v našem lidském světě.

 

Aktuality

Farní ples 2020 (23. 1. 2020)

Milí farníci, dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat na již tradiční 26. ples naší farnosti, který se koná 21. února 2020 od 19:30 ve Společenském centru Sýpka v Brně-Medlánkách (Kytnerova 1). K tanci a poslechu bude hrát kapela Jazzika a o catering se postará společnost MRoyal.

Prodej vstupenek bude probíhat vždy v neděli po ranních mších svatých od 26. ledna 2020 do 16. února 2020 v prostoru u sakristie.

Další informace

Ohlášky na neděli 26. ledna 2020 (26. 1. 2020)

Dnes slavíme 3. neděli v mezidobí, tzv. Neděli Božího slova.

V pondělí po ranní mši sv. se koná pravidelný úklid kostela.

Příští neděli oslavíme svátek Uvedení Páně do chrámu, lidově zvaný Hromnice. Při bohoslužbách se bude konat žehnání svíček.

Připomínáme, že v našem kostele je možnost tiché eucharistické adorace každou neděli od 18 a každý čtvrtek od 16 hodin. Každou středu pak probíhá přibližně od 20.30 adorace doprovázená zpěvem a společnými modlitbami.

Komunita Sant´Egidio prosí o pánské zimní oblečení a obuv pro chudé. Sbírka oblečení se koná v úterý 28. ledna od 18 hodin v kostele sv. Michala. Podrobnosti najdete na nástěnkách.

Skautský oddíl Severky všechny srdečně zve na svůj již 10. tradiční společenský večer, který se koná 1. února od 19.30 v sále salesiánského střediska v Žabovřeskách.

Od dnešní neděle také začíná předprodej vstupenek na ples naší farnosti, který se koná 21. února. Vstupenky je možné si zakoupit vždy po nedělních dopoledních bohoslužbách v prostoru před sakristií. Více informací o farním plesu najdete na plakátech a na webu.

Moc děkujeme všem, kdo v loňském roce finančně podpořili naši farnost. A zároveň prosíme všechny donátory Fondu PULS registrované za naši farnost i všechny ostatní dárce naší farnosti, aby si v sakristii vyzvedli potvrzení o daru.

Ohlášky na neděli 19. ledna 2020 (19. 1. 2020)

Dnes slavíme 2. neděli v mezidobí.

Petrovská kapitula zve ke společné modlitbě zpívaných večerních chval, které bude slavit tuto neděli od 17.30 v katedrále.

Od 18. do 25. ledna prožíváme týden modliteb za jednotu křesťanů. Zvláště v tyto dny proto, prosím, pamatujme na tento úmysl ve svých modlitbách. Společná ekumenická bohoslužba se uskuteční toto úterý od 19 hodin v kostele sv. Jakuba.

V pondělí po večerní mši sv. se koná pravidelný úklid kostela.

V sobotu je svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola.

Příští neděle bude 3. v mezidobí. Letos poprvé ji na přání papeže Františka budeme slavit jako Neděli Božího slova.

Další informace

Ohlášky na neděli 12. ledna 2020 (12. 1. 2020)

Dnes slavíme svátek Křtu Páně. Dnešní nedělí končí doba vánoční.

Chrámový sbor Jolly Singers zve na tradiční koncert na zakončení vánoční doby, který se uskuteční dnes (tuto neděli) od 16.30 hodin v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Židenicích. Program najdete na plakátech.

Další informace

Upozornění arcibiskupa olomouckého věřícím (11. 1. 2020)

Drazí bratři a sestry,
k základní struktuře katolické církve patří biskupství a farnosti, nebo také řehole a hnutí či spolky, které mají církevní schválení, ale prostor církve je otevřený i pro mnoho duchovních společenství, která jsou součástí farností. Důležitým znakem zdravého společenství je jednota s místní i světovou církví. Pokud se nějaké společenství od církve odtrhne, či prohlásí za samostatnou církev, stává se schizmatickým. Kdo se aktivně zapojuje do života schizmatického společenství, je automaticky exkomunikován, to znamená: dokud se nezřekne schizmatu, nemůže platně přijímat rozhřešení ve svátosti smíření a nemůže hodně přijímat svátost eucharistie, která je výrazem hlubokého sjednocení s církví. Protože v naší diecézi působí několik takových nových církví, upozorňuji všechny věřící, že žádný člověk nemůže být ve dvou církvích zároveň.

Další informace