Vítejte

Kříž foto: Libor Teplý

Vítejte na webových stránkách farního společenství při kostele svatého Tomáše v Brně. Naleznete na nich informace o historii i současnosti naší farnosti, kontaktní adresy, přehled pastoračních aktivit i údaje potřebné k jejich využití. Doufáme, že to vše vám bude užitečné nejen ke získání věcných informací, ale především jako možnost setkání s jednou z mnoha podob nacházení Božích darů spásy v našem lidském světě.

 

Aktuality

Ohlášky na neděli 15. září 2019 (15. 9. 2019)

Slavíme 24. neděli v mezidobí. Na faře je celé dopoledne otevřena farní kavárna. Dnes je také k dispozici nové číslo farního zpravodaje Tomášek.

V pondělí po večerní mši sv. je pravidelný úklid kostela.

Ve čtvrtek v 18.30 se sejde na faře pastorační rada farnosti.

V sobotu je svátek svatého Matouše, apoštola a evangelisty.

Příležitost k tiché eucharistické adoraci bude tuto neděli od 18 a ve čtvrtek od 16 hodin.

V pátek v 17.30 h bude otec biskup Vojtěch slavit v katedrále děkovnou bohoslužbu, při desetiletém výročí návštěvy svatého otce Benedikta v Brně. Srdečně Vás zveme k účasti.

Příští neděle bude 25. v mezidobí, odpoledne ve 14,30 vás zveme na farní vycházku, podrobnosti jsou na vývěsce.

Připomínáme, že do konce září je možné přihlašovat děti do náboženství. Přihlášky jsou k dispozici v sakristii nebo ve farní kanceláři nebo ke stažení na farním webu.

Do konce měsíce je také možné přihlašovat se v sakristii nebo na faře do kurzu přípravy na křest.

Dětská schola hledá nové zpěváky a hudebníky. Zkoušky bývají každou středu od 16.30 hodin.

Ministrantský konvent zve do svých řad nové ministranty. Chlapci, kteří by měli zájem a kteří už chodí alespoň do druhé třídy, se mohou hlásit v sakristii.

Zemřel P. Josef Koláček, SJ (10. 9. 2019)

V úterý 10. září zemřel v Římě ve věku devadesáti let P. Josef Koláček SJ, poté, co 1. září oslavil devadesáté narozeniny. I když jej známe především z jeho mnohaletého působení ve Vatikánském rozhlase, dovolujeme si jej považovat i tak trochu za vlastního, poněvadž před svou emigrací ke sv. Tomáši chodil do kostela, aktivně se účastnil života farního společenství (konventu, scholy), a sám se i po letech k Brnu a svatému Tomáši hlásil.

Jak je v Itálii zvykem, pohřební obřady se konají brzy po úmrtí, a to ve čtvrtek 12. září 2019. Po nich byly tělesné pozůstatky uloženy do jezuitské hrobky na římském hřbitově Campo Verano.

Zádušní mši za otce Josefa bude sloužit v pátek 13.9.2019 v 17,30 u sv. Tomáše diecézní biskup brněnský, Mons. Vojtěch Cikrle. Zazpívá při ní svatotomská gregoriánská schola, ke které zesnulý také patřil.

Další informace

Duchovní slovo o. Josefa Koláčka svatotomským farníkům (10. 9. 2019)

Před pěti lety chtěl otec Josef oslavit své narozeniny i návštěvou u svatého Tomáše. Ta se sice vzhledem k jeho zdravotnímu stavu neuskutečnila, avšak poslal nám promluvu, která byla v kostele přečtena. Zde je:

Další informace

Ohlášky na neděli 8. září (8. 9. 2019)

Slavíme 23. neděli v mezidobí. Na faře je dnes po prázdninách opět celé dopoledne otevřena farní kavárna.

Všechny děti zveme na středeční večerní mši sv. Program pro mladší děti začíná již v 17 hodin v sakristii.

Ve středu večer také bude po prázdninách pokračovat příprava biřmovanců. 

Další informace

Ohlášky na neděli 1. září 2019 (1. 9. 2019)

Slavíme 22. neděli v mezidobí.

V pondělí po ranní mši sv. bude úklid kostela.

Po prázdninách opět zveme děti na středeční večerní mši sv., při které bude hrát a zpívat naše dětská schola. Mše sv. začíná v 17.30. Od 17.20 zveme na nácvik dětské písničky do sakristie.

Ve středu v 19 hodin bude navíc v našem kostele mše sv. pro mladé.

Další informace