Vítejte

Kříž foto: Libor Teplý

Vítejte na webových stránkách farního společenství při kostele svatého Tomáše v Brně. Naleznete na nich informace o historii i současnosti naší farnosti, kontaktní adresy, přehled pastoračních aktivit i údaje potřebné k jejich využití. Doufáme, že to vše vám bude užitečné nejen ke získání věcných informací, ale především jako možnost setkání s jednou z mnoha podob nacházení Božích darů spásy v našem lidském světě.

 

Pro mobilní zařízení Android je k dispozici aktuální Průvodce adventem.
 

Aktuality

Ohlášky na neděli 2. prosince 2018 (2. 12. 2018)

Dnes je 1. neděle adventní. Od 15 hodin bude na faře zdobení miklulášských perníčků. Zveme všechny děti, mládež a rodiče. Od této neděle také přijímáme úmysly na mše svaté na další rok.

V pondělí je památka sv. Františka Xaverského. Po ranní mši sv. se koná úklid kostela. Ve středu zveme všechny děti na večerní mši sv., po které by také do našeho kostela měl přijít Mikuláš. Liturgickou památku sv. Mikuláše pak oslavíme ve čtvrtek. V pátek je památka sv. Ambrože. Je to zároveň první pátek měsíce prosince. Po mši sv. následuje svátostné požehnání a od 19 hodin naváže modlitební večer moderovaný Komunitou Emmanuel.

V sobotu při ranní mši sv. oslavíme slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu. Je to doporučený svátek. Sobotní večerní mší sv. pak vstoupíme do 2. neděle adventní. Každou adventní sobotu bude otevřen kostel k tiché modlitbě od 18,30 do 20 hodin.

Bohoslužby i adorace budou po celý týden podle obvyklého rozvrhu. Navíc bude ve středu v 19 hodin mše sv. pro mladé.

Zveme taktéž na Mikulášskou besídku plnou scének, které si připravili Severky a kluci od sv. Tomáše. Besídka se koná příští neděli od 15 hodin na Petrinu (na ulici Veveří číslo 15). Vezměte si s sebou přezůvky.

Jako každoročně, připravuje farní charita vánoční nadílky pro naše potřebné bližní. Příjemců balíčků ale postupně ubývá. Obracíme se na vás s prosbou. Pokud znáte někoho, kdo je starý nebo osamocený a balíček by mu udělal radost, prosím, zanechte v sakristii kontakt na sebe a my se s vámi spojíme. Je však nezbytné, aby obdarovaný s přijetím balíčku souhlasil a abyste mu ho doručili. Schůzka dobrovolníků farní charity k přípravě vánočních balíčků proběhne ve čtvrtek 6. prosince po večerní mši svaté v kapli vedle sakristie.

Velký předvánoční úklid kostela bude v sobotu 15. prosince po ranní mši sv.

V sobotu 15. prosince bude na faře společný víkend organizátorů kurzů alfa v naší farnosti. Kdo by chtěl pomoci s organizací, nebo se chce dozvědět více o tom, jak se dělají kurzy alfa, ať se přihlásí organizátorům. Akce bude od 9 do 16 hodin, včetně oběda.

Ohlášky na neděli 25. listopadu 2018 (25. 11. 2018)

Dnes slavíme slavnost Ježíše Krista Krále.

V pondělí po večerní mši sv. se koná úklid kostela. V pátek je svátek svatého apoštola Ondřeje.

Bohoslužby i adorace budou po celý týden podle obvyklého rozvrhu, navíc ve středu, po dětské mši svaté, bude do 19 hodin mimořádná adorace. Tuto středu se totiž v České republice poprvé slaví Červená středa, která připomíná osoby pronásledované pro víru. Ve světě bývá zvykem rozsvěcovat červená světla nebo nasvěcovat významné památky červenou barvou, která symbolizuje krev trpících pro víru.

Další informace

Ohlášky na neděli 18. listopadu 2018 (18. 11. 2018)

Dnes je 33. neděle v mezidobí. Od 17 hodin bude v našem kostele přednáška otce Marka Orka Váchy, více informací najdete na nástěnkách.

V pondělí po ranní mši sv. se koná úklid kostela.

Další informace

Ohlášky na neděli 11. listopadu 2018 (11. 11. 2018)

Dnes je 32. neděle v mezidobí. Zároveň si připomínáme 100 let od konce první světové války a modlíme se za všechny její oběti. V 13,30 se rozezní zvony a sirény jako symbolická prosba o mír.

Další informace

Ohlášky na neděli 4. listopadu 2018 (4. 11. 2018)

Dnes je 31. neděle v mezidobí.

V pondělí po ranní mši sv. se koná úklid kostela. V pátek oslavíme svátek Posvěcení lateránské baziliky. Na sobotu připadá památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve. Příští neděle bude 32. v mezidobí.

Příležitost k eucharistické adoraci bude opět v neděli od 18 a ve čtvrtek od 16 hodin.

Bohoslužby po celý týden budou podle obvyklého rozvrhu. Navíc ve středu v 19 hodin zve Komunita Emmanuel na mši sv. pro mladé.

Další informace