Vítejte

Kříž foto: Libor Teplý

Vítejte na webových stránkách farního společenství při kostele svatého Tomáše v Brně. Naleznete na nich informace o historii i současnosti naší farnosti, kontaktní adresy, přehled pastoračních aktivit i údaje potřebné k jejich využití. Doufáme, že to vše vám bude užitečné nejen ke získání věcných informací, ale především jako možnost setkání s jednou z mnoha podob nacházení Božích darů spásy v našem lidském světě.

 

Aktuality

Ohlášky na neděli 15. července 2018 (15. 7. 2018)

Dnes je 15. neděle v liturgickém mezidobí. Je to adorační den farnosti a den vzájemných modliteb farnosti za kněžský seminář a semináře za farnost.

Od 14 hodin vás zveme k soukromé adoraci před vystavenou Nejsvětější svátostí. Před večerní mší svatou pak bude adorace ukončena svátostným požehnáním.

V pondělí po ranní mši svaté se koná úklid kostela.

Příští neděle bude 16. v mezidobí.

Bohoslužby po celý týden budou podle obvyklého rozvrhu.

Ohlášky na neděli 8. července 2018 (8. 7. 2018)

Dnes je 14. neděle v liturgickém mezidobí.

Ve středu je svátek svatého Benedikta, opata, patrona Evropy.

Další informace

Ohlášky na neděli 1. července 2018 (1. 7. 2018)

Dnes je 13. neděle v liturgickém mezidobí.

V pondělí po večerní mši svaté proběhne pravidelný úklid kostela. V červenci a srpnu budou úklidy jen jednou za 14 dní. Rozpis termínů je na vývěsce.

Další informace

Ohlášky na neděli 24. června 2018 (22. 6. 2018)

Dnes slavíme slavnost Narození sv. Jana Křtitele. Dnes je poslední příležitost přispět do charitní pokladničky na pomoc lidem postiženým válkou na Ukrajině. Na stolku u vchodu je k dispozici nové číslo Tomáška.

Další informace

Ohlášky na neděli 17. června 2018 (17. 6. 2018)

Dnes slavíme 11. neděli v mezidobí. V pondělí po ranní mši sv. se koná pravidelný úklid kostela.

Další informace