Vítejte

Kříž foto: Libor Teplý

Vítejte na webových stránkách farního společenství při kostele svatého Tomáše v Brně. Naleznete na nich informace o historii i současnosti naší farnosti, kontaktní adresy, přehled pastoračních aktivit i údaje potřebné k jejich využití. Doufáme, že to vše vám bude užitečné nejen ke získání věcných informací, ale především jako možnost setkání s jednou z mnoha podob nacházení Božích darů spásy v našem lidském světě.

 

Aktuality

Ohlášky na neděli 10. listopadu (10. 11. 2019)

Slavíme 32. neděli v mezidobí.

V pondělí po večerní mši sv. se koná pravidelný úklid kostela.

V úterý si připomeneme výročí 30 let od svatořečení sv. Anežky České. Její památku pak oslavíme ve středu.

Spolu s Humanitární službou PAX vás srdečně zveme na besedu o situaci lidí žijících poblíž frontové linie na ukrajinském Donbasu. Vyprávění jednoho z humanitárních pracovníků spojené s promítáním fotek se uskuteční tento čtvrtek od 19 hodin v naší sakristii.

Příležitost k eucharistické adoraci bude v neděli od 18 a ve čtvrtek od 16 hodin.

Příští neděle bude 33. v mezidobí. 

Ohlášky na neděli 3. listopadu 2019 (1. 11. 2019)

Dnes je 31. neděle v mezidobí. Děkujeme všem, kdo podpořili ať už svojí účastí, nebo svojí modlitbou sobotní farní evangelizaci.

V pondělí po ranní mši sv. se koná pravidelný úklid kostela.

V sobotu oslavíme svátek Posvěcení lateránské baziliky.

Další informace

Plnomocné odpustky pro duše v očistci (1. - 8. 11.) (1. 11. 2019)

Plnomocné odpustky = prominutí časných trestů za odpuštěné hříchy, uzdravení jejich následků.

Další informace

Ohlášky na neděli 27. října 2019 (27. 10. 2019)

Dnes je 30. neděle v mezidobí. Vychází nové číslo našeho farního zpravodaje Tomášek.

V pondělí oslavíme svátek svatých apoštolů Šimona a Judy. Pravidelný úklid se toto pondělí nekoná.

Vzhledem k probíhajícím podzimním prázdninám nebude tento týden středeční večerní mše sv. „dětská“.

V pátek je slavnost Všech svatých, je to doporučený svátek. Večerní mši sv. doprovodí zpěvem sbor Jolly Singers. Je to zároveň první pátek měsíce listopadu, po večerní bohoslužbě následuje eucharistická adorace a svátostné požehnání, poté pak modlitební večer moderovaný Komunitou Emmanuel.

V sobotu je Vzpomínka na všechny věrné zemřelé. Mše sv. v našem kostel budou v 7 a v 17.30. Při sobotní večerní mši sv. nebudou použity texty z neděle, ale texty ze mše za zemřelé.

Další informace

Ohlášky na neděli 20. října 2019 (20. 10. 2019)

Slavíme 29. neděli v mezidobí, tzv. Misijní neděli. Dnešní sbírka je určena na Papežská misijní díla.

Petrovská kapitula zve ke společné modlitbě zpívaných večerních chval, které se bude modlit dnes (v neděli) v 17.30 v katedrále.

V pondělí po ranní mši sv. je pravidelný úklid kostela. 

Další informace