Vítejte

Kříž foto: Libor Teplý

Vítejte na webových stránkách farního společenství při kostele svatého Tomáše v Brně.  Naleznete na nich informace o historii i současnosti naší farnosti, kontaktní adresy, přehled pastoračních aktivit i údaje potřebné k jejich využití. Doufáme, že to vše vám bude užitečné nejen ke získání věcných informací, ale především jako možnost setkání s jednou z mnoha podob nacházení Božích darů spásy v našem lidském světě.

 

Aktuální informace o přípravě na první sv. přijímání dětí.

 

Aktuality

Ohlášky na neděli 8. dubna 2018 (12. 4. 2018)

Dnes je 2. neděle velikonoční, zvaná Božího milosrdenství.

V sakristii je možné odevzdat pokladničky „postničky“ s almužnou pro charitu.

Petrovská kapitula zve na zpívané večerní chvály, které bude slavit spolu s věřícími dnes od 18 hodin v katedrále.

V pondělí slavíme slavnost Zvěstování Páně. Je to doporučený svátek. Po večerní mši sv. zazní ke cti Matky Boží starobylý byzantský chvalozpěv tzv. Akatist. Všichni jste srdečně zváni.

Pravidelný úklid kostela bude v pondělí po ranní mši sv.

Na středu připadá památka sv. Stanislava, biskupa a mučedníka.

Bohoslužby po celý týden budou podle obvyklého rozvrhu. Příležitost k adoraci bude jako vždy v neděli od 18 a ve čtvrtek od 16 hodin.

Příští neděle bude 3. velikonoční.

V rámci oslav 100 let od vzniku Československa nás zástupci města požádali o připravení dvou panelů o významných osobnostech naší farnosti. Jako jednu z těchto osobností jsme vybrali otce Josefa Šika. Pokud byste měli doma nějaké fotografie s otcem Josefem a byli byste je ochotni zapůjčit pro přípravu výstavního panelu, doneste je, prosím, do příští neděle do sakristie anebo je odešlete v elektronické podobě na farní e-mailovou adresu. Za případnou spolupráci předem děkujeme.

Ohlášky na neděli 1. dubna 2018 (1. 4. 2018)

Dnes je slavnost Zmrtvýchvstání Páně, začíná doba velikonoční. Během nadcházejících 50 dní nás církev zve k radostným oslavám Kristova vítězství nad hříchem a nad smrtí. Večerní adorace dnes nebude.

Další informace

Ohlášky na neděli 25. března 2018 (28. 3. 2018)

Dnes je Květná neděle, začíná Svatý týden umučení a vzkříšení našeho Pána Ježíše Krista. Dnes dopoledne probíhá v našem kostele misijní jarmark. Zakoupením koláčků a drobných dárkových předmětů můžete přispět na činnost Papežského misijního díla dětí. Za vaše příspěvky i za veškerou pomoc při pečení děkujeme. V 18 hodin je eucharistická adorace.

Zítra po ranní mši svaté se koná pravidelný úklid kostela.

Další informace

Ohlášky na neděli 18. března 2018 (17. 3. 2018)

Dnes je pátá neděle postní. Děkujeme všem, kdo se zapojili do sobotního velkého úklidu kostela. Další běžný úklid kostela bude zítra po večerní mši svaté.

Další informace

Dopis otce biskupa Pavla Posáda mladým (17. 3. 2018)

Milí mladí přátelé,

blíží se čas Květné neděle, doba, kterou sv. Jan Pavel II. věnoval právě vám mladým ke společnému setkávání. Papež František letos na něj navázal s mottem „Neboj se, Maria, neboť jsi našla milost u Boha“ (Lk 1,30). Maria je nám dávána za vzor, abychom „neměli strach“ otevřít brány svého života druhým. Rád bych vás povzbudil, ať nemáte strach a přijedete na diecézní setkání mládeže.
Pokud uvažujete o účasti na blížícím se Světovém dni mládeže v Panamě s papežem Františkem v lednu příštího roku, prosím přihlaste se co nejdříve. Těším se na setkání s vámi.
Rád bych Vás také pozval na web signaly.cz, kde na Květnou neděli Sekce pro mládež otevírá databázi materiálů pro společenství mládeže.
Myslím na vás v modlitbách,
Mons. Pavel Posád
biskup delegát pro mládež