Vítejte

Kříž foto: Libor Teplý

Vítejte na webových stránkách farního společenství při kostele svatého Tomáše v Brně. Naleznete na nich informace o historii i současnosti naší farnosti, kontaktní adresy, přehled pastoračních aktivit i údaje potřebné k jejich využití. Doufáme, že to vše vám bude užitečné nejen ke získání věcných informací, ale především jako možnost setkání s jednou z mnoha podob nacházení Božích darů spásy v našem lidském světě.

 

Aktuality

Ohlášky na neděli 21. července 2019 (21. 7. 2019)

Dnes slavíme 16. neděli v mezidobí.

V pondělí je svátek sv. Marie Magdalény. Po večerní mši sv. bude úklid kostela.

V úterý je svátek sv. Brigity Švédské, řeholnice, patronky Evropy.

Na středu připadá nezávazná památka sv. Šarbela Machlúfa, kněze.

Ve čtvrtek oslavíme svátek sv. apoštola Jakuba.

V pátek si připomeneme památku svatých Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie.

V sobotu je památka sv. Gorazda a jeho druhů.

Příští neděle bude 17. v mezidobí.

Ohlášky na neděli 14. července 2019 (14. 7. 2019)

Dnes slavíme 15. neděli v mezidobí.

V pondělí je památka svatého Bonaventury, biskupa a učitele církve. Je to také adorační den naší farnosti a den vzájemných modliteb farnosti za kněžský seminář a semináře za farnost. Od 8 do 17 hodin bude vystavena Nejsvětější svátost k soukromé adoraci. Zveme vás, nakolik můžete, abyste se během dne zastavili zde v kostele a alespoň chvíli věnovali ztišení a modlitbě před Kristem v Eucharistii.

Další informace

Ohlášky na neděli 7. července 2019 (7. 7. 2019)

Dnes slavíme 14. neděli v mezidobí.

V pondělí po ranní mši svaté se koná úklid kostela. Ve čtvrtek je svátek svatého Benedikta, opata, patrona Evropy. V rámci Charismatické konference se v pátek v 19,30 koná v našem kostele modlitební večer - adorace s přímluvnou modlitbou. Příští neděle bude 15. v mezidobí.

V pondělí 15. července se uskuteční adorační den naší farnosti. Dobrovolníci ochotní pomoci tento den hlídat kostel se mohou hlásit v sakristii.

Ohlášky na neděli 30. června 2019 (30. 6. 2019)

Dnes slavíme 13. neděli v mezidobí.

Ve středu oslavíme slavnost sv. Tomáše, apoštola, hlavního patrona naší farnosti. Tato slavnost je v našem kostele spojena s možností získat plnomocné odpustky.

Na čtvrtek připadá památka sv. Prokopa, opata.

V pátek je slavnost svatých Cyrila a Metoděje. Je to doporučený svátek. Mše sv. budou o této slavnosti v 7.45, v 9 a v 17.30 hodin.

Další informace

Ohlášky na neděli 23. června 2019 (23. 6. 2019)

Dnes slavíme 12. neděli v mezidobí. Vychází nové číslo našeho farního zpravodaje Tomášek. Při všech bohoslužbách se koná sbírka pro kněžský seminář. Všem dárcům děkujeme.

V pondělí je slavnost Narození sv. Jana Křtitele po večerní mši sv. bude úklid kostela.

V úterý bude v našem kostele slavit večerní mši sv. ke cti sv. Josemaríi Escrivy, zakladatele osobní prelatury Opus Dei, otec biskup Pavel Konzbul. Všichni jsou srdečně zváni.

Další informace