Vítejte

Kříž foto: Libor Teplý

Vítejte na webových stránkách farního společenství při kostele svatého Tomáše v Brně. Naleznete na nich informace o historii i současnosti naší farnosti, kontaktní adresy, přehled pastoračních aktivit i údaje potřebné k jejich využití. Doufáme, že to vše vám bude užitečné nejen ke získání věcných informací, ale především jako možnost setkání s jednou z mnoha podob nacházení Božích darů spásy v našem lidském světě.

 

Aktuality

Ohlášky na neděli 21. října 2018 (21. 10. 2018)

Dnes je 29. neděle v mezidobí. Je to zároveň světový den modliteb za misie. Taktéž dnešní sbírka bude odeslána na Papežská misijní díla.

V pondělí oslavíme nezávaznou památku sv. Jana Pavla II. Po ranní mši sv. bude pravidelný úklid kostela. Na úterý připadá nezávazná památka sv. Jana Kapistránského, kněze.

Příležitost k eucharistické adoraci bude opět v neděli od 18 a ve čtvrtek od 16 hodin. Bohoslužby budou po celý týden podle obvyklého rozvrhu. Po celý měsíc říjen v našem kostele navíc nabízíme příležitost ke společné modlitbě svatého růžence, a to každý všední den od pondělí do pátku vždy v 17 hodin.

Příští neděle bude 30. v mezidobí.

Na stránkách naší farnosti naleznete odkaz na anketu k případnému zavedení dalších bohoslužeb v centru Brna.

Otec Martin zve všechny mladé od 14 do 20 let na setkání ve středu od 19 h v sakristii a v kostele. Více informací najdete na facebookové stránce Mladí u Toma.

Ve čtvrtek večer vás zveme na přednášku profesora Petra Osolsobě o sv. Edmundu Campionovi a Shakespearově hře Jindřich V., která se uskuteční v 19 hodin v sakristii.

Pozvánky z Pastoračního střediska brněnské diecéze (20. 10. 2018)

Zveme pro mladé lidi ve věku od 18 do 35 let na kurzy:
Klíč k vydařenému manželství a Vitamíny pro dobré manželství 

Další informace

Ohlášky na neděli 14. října 2018 (14. 10. 2018)

Dnes je 28. neděle v mezidobí. Petrovská kapitula zve ke společné modlitbě zpívaných večerních chval, které se bude modlit spolu s věřícími tuto neděli od 18 hodin v katedrále.

Další informace

Ohlášky na neděli 7. října 2018 (7. 10. 2018)

Dnes je 27. neděle v mezidobí. 

V pondělí po ranní mši sv. bude pravidelný úklid kostela. Ve čtvrtek si připomeneme nezávaznou památku sv. Jana XXIII., papeže. Na pátek připadá nezávazná památka sv. Radima, biskupa.

Další informace

Ohlášky na neděli 30. září 2018 (30. 9. 2018)

Dnes je 26. neděle v mezidobí.

Další informace