Vítejte

Kříž foto: Libor Teplý

Vítejte na webových stránkách farního společenství při kostele svatého Tomáše v Brně. Naleznete na nich informace o historii i současnosti naší farnosti, kontaktní adresy, přehled pastoračních aktivit i údaje potřebné k jejich využití. Doufáme, že to vše vám bude užitečné nejen ke získání věcných informací, ale především jako možnost setkání s jednou z mnoha podob nacházení Božích darů spásy v našem lidském světě.

 

Aktuality

PASTÝŘSKÝ LIST BISKUPA VOJTĚCHA CIKRLEHO V DOBĚ PANDEMIE KORONAVIRU COVID-19 (1. 4. 2020)

Milé sestry, milí bratři,

ještě před několika týdny by nikoho z nás nenapadlo, že budeme prožívat dobu mimo­řádných opatření bez možnosti běžného přijímání svátostí a budeme v kontaktu jen pro­střednictvím obrazovek elektronických médií a telefonů. Přesto nás má i toto netradiční prožívání postní doby a velikonočních svátků úžeji spojit s Ježíšem Kristem, který za nás zemřel, abychom mohli být připojeni k jeho vítězství nad zlem a hříchem. Proto pro nás může být i tento čas se všemi nejistotami vnějších okolností časem milostí a požehnání.

Svůj život ani běh světa nemáme nikdy zcela ve svých rukou.

Další informace

Velikonoce 2020 (1. 4. 2020)

https://prenosy.svtomas.net/
YouTube kanál: Přenosy z kostela sv. Tomáše v Brně

Bohoslužby se až do odvolání konají v uzavřeném kostele bez účasti lidu.

Zelený čtvrtek (9. dubna)
17.30 – mše sv. na památku Večeře Páně
18.30 – modlitba „v Getsemanské zahradě“

Velký Pátek (10. dubna)
7.00 – ranní chvály
15.00 – křížová cesta
17.30 – velkopáteční obřady

Bílá sobota (11. dubna)
7.00 – ranní chvály
10.00 – rozjímání „u Božího hrobu“

21.00 – velikonoční vigilie

Neděle Zmrtvýchvstání Páně (12. dubna)
9.00 – mše sv.
20.00 – růženec

Pondělí ve velikonočním oktávu (13. dubna)
9.00 – mše sv.
20.00 – růženec

Od úterý 14. dubna dále
– všední dny: 17.30 – mše sv.; 20.00 – růženec
– neděle: 9.00 – mše sv.; 20.00 – růženec

Kostelní zvony se rozeznějí na Květnou neděli v 11.00 hodin (1. 4. 2020)

Na Květnou neděli 5. dubna 2020 v 11.00 hodin se na pokyn biskupa Vojtěcha Cikrleho rozeznějí v brněnské diecézi na pět minut kostelní zvony jako výzva ke společné modlitbě všech lidí dobré vůle. Společně se můžeme pomodlit Otče náš.

Domácí velikonoční liturgie (videa) (31. 3. 2020)

Na portálu https://www.liturgie.cz/ najdete náměty pro slavení Velikonoc v rodině. Formou videí na YouTube je připravila Liturgická komise ČBK.

Jak se smířit s Bohem? (30. 3. 2020)

Jak se zpovídat během nákazy koronaviru? Papež František doporučuje „zpověď touhy".

https://www.youtube.com/watch?v=6FtA_Y2dSFM