Vítejte

Kříž foto: Libor Teplý

Vítejte na webových stránkách farního společenství při kostele svatého Tomáše v Brně. Naleznete na nich informace o historii i současnosti naší farnosti, kontaktní adresy, přehled pastoračních aktivit i údaje potřebné k jejich využití. Doufáme, že to vše vám bude užitečné nejen ke získání věcných informací, ale především jako možnost setkání s jednou z mnoha podob nacházení Božích darů spásy v našem lidském světě.

 

Aktuality

Příprava na biřmování (11. 8. 2018)

Začne 3. října 2018.

Přihlásit se mohou všichni dosud nebiřmovaní katolíci starší 14 let. Setkání budou probíhat 2x měsíčně ve středu od 19 hodin. Příprava bude zakončena přijetím svátosti biřmování v roce 2020. Hlásit se můžete e-mailem nebo telefonicky u o. Martina Höniga (tel. 731402647).

Ohlášky na neděli 16. září 2018 (16. 9. 2018)

Dnes je 24. neděle v mezidobí. Na stolku u východu je k dispozici nové číslo našeho farního zpravodaje Tomášek. Najdete zde mimo jiné ohlédnutí za prázdninovými tábory a výlety a taktéž plán akcí na nadcházející měsíce. 
V pondělí po večerní mši sv. zveme ochotné pomocníky na úklid kostela.

V pátek oslavíme svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty.

Příležitost k adoraci bude tento týden jako obvykle v neděli od 18 a ve čtvrtek od 16 hodin.

Příští neděle bude 25. v mezidobí. Při všech bohoslužbách bude velká sbírka na fond PULS podporující kněze a pastoraci v naší diecézi. Této sbírce, prosím, věnujte zvýšenou pozornost. Podrobnosti o fungování Fondu PULS i vysvětlení jak a proč se stát jeho trvalým dárcem najdete na stránkách fond.biskupstvi.cz. Tímto také děkujeme všem 93 donátorům přispívajícím za naši farnost i těm z vás, kteří se k nim ještě přidají.

Během září je stále ještě možné podávat přihlášky do náboženství a na přípravu na biřmování. Více informací naleznete na nástěnkách a na farním webu.

Případní zájemci mohou taktéž ještě v zákristii podepsat petici na zákonnou ochranu manželství a rodiny.

Na nástěnkách najdete nabídku vzdělávacích programů pořádaných biskupstvím. V tyto dny je možné přihlásit se na roční Teologický kurz či na cyklus přednášek biblistů Stanislava Pacnera a Petra Marečka nebo na studium manželství a rodiny v rámci Papežského institutu Jana Pavla II.

Ohlášky na neděli 9. září 2018 (9. 9. 2018)

Dnes je 23. neděle v mezidobí. V pondělí po ranní mši sv. zveme ochotné pomocníky na úklid kostela.

Další informace

Ohlášky na neděli 2. září 2018 (2. 9. 2018)

Dnes je 22. neděle v mezidobí. Při mších svatých v 9 a v 11 hodin žehnáme žákům a studentům do nového školního roku. Znovu také začínají pravidelné večerní adorace, a to každou neděli od 18 do 18,30 hodin.

Další informace

Ohlášky na neděli 26. srpna 2018 (26. 8. 2018)

Dnes je 21. neděle v mezidobí.

V pondělí oslavíme památku sv. Moniky. Po večerní mši sv. bude opět úklid kostela. V úterý si připomeneme památku sv. Augustina, biskupa a učitele církve. A na středu připadá památka Umučení sv. Jana Křtitele.

Další informace