Vítejte

Kříž foto: Libor Teplý

Vítejte na webových stránkách farního společenství při kostele svatého Tomáše v Brně. Naleznete na nich informace o historii i současnosti naší farnosti, kontaktní adresy, přehled pastoračních aktivit i údaje potřebné k jejich využití. Doufáme, že to vše vám bude užitečné nejen ke získání věcných informací, ale především jako možnost setkání s jednou z mnoha podob nacházení Božích darů spásy v našem lidském světě.

 

Aktuality

Pěší pouť pro mladé (29. 9. 2019)

O víkendu 18.-20. října zveme mladé na pěší pouť na Provodov. Více informací najdete na Facebooku.

Ohlášky na neděli 13. října 2019 (13. 10. 2019)

Slavíme 28. neděli v mezidobí. Je to zároveň 2. neděle mimořádného misijního měsíce října. Po celé nedělní dopoledne bude u východu z kostela probíhat tzv. misijní jarmark. Výtěžek jarmarku bude odeslán na Papežská misijní díla.

V pondělí po večerní mši sv. je pravidelný úklid kostela.

Příležitost k tiché eucharistické adoraci bude v neděli od 18 a ve čtvrtek od 16 hodin. Po celý měsíc říjen také zveme ke společné modlitbě růžence, a to od pondělí do pátku vždy od 17 hodin.

V rámci misijního měsíce října je v kostele každou středu od 20.30 do 21.15 možnost adorace, moderované společenstvím mladých a biřmovanci.

Příští neděle bude 29. v mezidobí. Bude to tzv. misijní neděle. Spojíme se v intenzivnější modlitbě za šíření evangelia ve světě. Také sbírky při všech bohoslužbách budou věnovány na podporu misií.

Ohlášky na neděli 6. října 2019 (6. 10. 2019)

Slavíme 27. neděli v mezidobí. Je to zároveň 1. neděle mimořádného misijního měsíce října, který vyhlásil papež František. Spolu se Svatým otcem vás zveme k intenzivnější modlitbě za misionáře a za novou evangelizaci. Můžete k tomu využít např. kartičky, které jsou k dispozici na stolku u vchodu.

V pondělí po ranní mši sv. je pravidelný úklid kostela.

Příležitost k tiché eucharistické adoraci bude v neděli od 18 a ve čtvrtek od 16 hodin. Po celý měsíc říjen také zveme ke společné modlitbě růžence, a to od pondělí do pátku vždy od 17 hodin.

V rámci misijního měsíce října bude navíc v kostele každou středu od 20.30 do 21.15 možnost adorace, moderované společenstvím mladých a biřmovanci.

Další informace

Ohlášky na neděli 29. září 2019 (29. 9. 2019)

Slavíme 26. neděli v mezidobí.

V pondělí po večerní mši sv. je pravidelný úklid kostela.

Tento týden ve středu začíná na faře výuka náboženství.

Pátek je prvním pátkem měsíce října. Po večerní mši svaté následuje krátká adorace a svátostné požehnání. Od 19 hodin pak naváže modlitební večer moderovaný Komunitou Emmanuel.

Další informace

Bohoslužby o slavnosti sv. Václava 2019 (28. 9. 2019)

7,45  -  9,00  -  17,30