Vítejte

Kříž foto: Libor Teplý

Vítejte na webových stránkách farního společenství při kostele svatého Tomáše v Brně. Naleznete na nich informace o historii i současnosti naší farnosti, kontaktní adresy, přehled pastoračních aktivit i údaje potřebné k jejich využití. Doufáme, že to vše vám bude užitečné nejen ke získání věcných informací, ale především jako možnost setkání s jednou z mnoha podob nacházení Božích darů spásy v našem lidském světě.

 

Aktuality

VÁNOCE 2019 A NOVÝ ROK 2020 V KOSTELE SV. TOMÁŠE V BRNĚ (11. 12. 2019)

Příležitost ke svátosti smíření bude v našem kostele mimořádně:
19. 12. – 20. 12. (ve čtvrtek a v pátek) vždy od 15.30 do 18 hodin
a 23. 12. (v pondělí) od 14 do 18 hodin.

Kromě toho se pravidelně zpovídá také před začátkem ostatních mší sv. a v neděli během dopoledních bohoslužeb. Kněží se budou snažit být maximálně k dispozici, prosíme ale farníky, aby neodkládali svátost smíření až na poslední dny před svátky.
Je možné využít zpovědní službu též v dalších brněnských kostelích, především řeholních (minorité, kapucíni).

Stálá zpovědní služba v kostele Nalezení sv. Kříže (u kapucínů) je každý všední den od 9 do 16.30 hodin. (V předvánočním týdnu bude k dispozici více kněží.)

POŘAD BOHOSLUŽEB

24. 12. 2019 – Štědrý den
* ráno se žádná bohoslužba nekoná
* 16.00 – vánoční mše sv. pro děti se zpěvem dětské scholy
* 24.00 – půlnoční mše sv. se zpěvem chrámového sboru

25. 12. 2019 – Slavnost Narození Páně (Hod Boží vánoční)
* nedělní pořad bohoslužeb (7.45 – 9.00 – 11.00 – 19.30),
mše sv. v 9 hodin se zpěvem chrámového sboru
* od 14 do 18 hodin bude kostel otevřen pro návštěvu u jesliček

26. 12. 2019 – Svátek sv. Štěpána
* bohoslužby v 7.45, v 9.00 a v 17.30
* od 14 do 17 hodin bude kostel otevřen pro návštěvu u jesliček

29. 12. 2019 – Svátek Svaté Rodiny
* nedělní pořad bohoslužeb (7.45 – 9.00 – 11.00 – 19.30),
při bohoslužbách žehnání manželům a rodinám

31. 12. 2019 – Sv. Silvestra (poslední den občanského roku)
* ranní mše svatá v 7 hodin
* 16.00 – mše svatá na poděkování za uplynulý rok

1. 1. 2020 - Slavnost Matky Boží Panny Marie (občanský Nový rok)
* nedělní pořad bohoslužeb (7.45 – 9.00 – 11.00 – 19.30)

5. 1. 2020 – Slavnost Zjevení Páně („Tří králů“)
* nedělní pořad bohoslužeb (7.45 – 9.00 – 11.00 – 19.30),
žehnání vody, kadidla a křídy
(Pozor! Slavnost je v naší farnosti přeložena na neděli.)

12. 1. 2020 – Svátek Křtu Páně
* nedělní pořad bohoslužeb (7.45 – 9.00 – 11.00 – 19.30),
slavnostní zakončení vánoční doby
 

Ohlášky na neděli 8. prosince 2019 (8. 12. 2019)

Dnes je 2. neděle adventní.

Dnes odpoledne od 15 hodin bude na Petrinu (na ulici Veveří číslo 15) mikulášská besídka. Zveme všechny děti, mládež a rodiče.

Moc děkujeme také všem, kdo pomohli při velkém předvánočním úklidu kostela. Pravidelný pondělní úklid tento týden nebude.

V pondělí oslavíme slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu. Mše sv. budou v 7 a v 17.30 hodin.

Další informace

Ohlášky na neděli 1. prosince 2019 (1. 12. 2019)

Dnes je 1. neděle adventní. Od 15 hodin bude na faře zdobení miklulášských perníčků. Zveme všechny děti, mládež a rodiče.

Od této neděle přijímáme úmysly na mše svaté na další rok.

Toto pondělí úklid nebude. Prosíme všechny o pomoc při velkém předvánočním úklidu, který se bude konat tuto sobotu dopoledne. Začátek je po ranní mši sv.

Další informace

Ohlášky na neděli 24. listopadu 2019 (24. 11. 2019)

Slavíme slavnost Ježíš Krista Krále. Vychází nové číslo našeho farního zpravodaje Tomášek. Večerní adorace dnes nebude. Od 17 hodin bude v našem kostele prezentovat svoji novou knihu otec Marek Vácha.

V pondělí po večerní mši sv. se koná úklid kostela.

Ve středu zveme v rámci celosvětové iniciativy „Červená středa“ k modlitbě za pronásledované křesťany, která bude v našem kostel probíhat od 20.30 do 21.15 hodin.

V sobotu je svátek svatého apoštola Ondřeje. Od 14 hodin proběhne na faře společná výroba adventních věnců.

Další informace

Sbírka zdravotnického materiálu pro spolek MEDICINAULICI (22. 11. 2019)

Výzva spolku MEDICINAULICI:

Jsme skupina mediků z Brna, kteří mají touhu dobrovolně pomáhat lidem bez domova. Tato iniciativa vznikla v Praze a my je tímto chceme následovat. Naše budoucí povolání vnímáme jako službu, a proto chceme už teď zlepšovat kvalitu života potřebným. A tak potřebujeme nasbírat materiály k ošetřování.

Další informace