Archiv aktualit

 • Ohlášky na neděli 18. srpna 2019 (18. 8. 2019)

  Slavíme 20. neděli v mezidobí.

  V pondělí po večerní mši sv. bude úklid kostela.

  V úterý si připomeneme památku sv. Bernarda, opata a učitele církve.

  Další informace
 • Ohlášky na neděli 11. srpna 2019 (11. 8. 2019)

  Slavíme 19. neděli v mezidobí.

  Ve středu si připomeneme památku sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka.

  Ve čtvrtek oslavíme slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Je to doporučený svátek.

  Příští neděle bude 20. v mezidobí.

  Další informace
 • Ohlášky na neděli 4. srpna 2019 (4. 8. 2019)

  Dnes slavíme 18. neděli v mezidobí.

  V pondělí si připomeneme nezávaznou památku Posvěcení římské baziliky Panny Marie. Po ranní mši sv. bude úklid kostela. Zveme všechny ochotné dobrovolníky.

  Další informace
 • Ohlášky na neděli 28. července 2019 (28. 7. 2019)

  Dnes slavíme 17. neděli v mezidobí.

  V pondělí si připomeneme památku sv. Marty.

  Na středu připadá památka sv. Ignáce z Loyoly.

  Další informace
 • Ohlášky na neděli 21. července 2019 (21. 7. 2019)

  Dnes slavíme 16. neděli v mezidobí.

  V pondělí je svátek sv. Marie Magdalény. Po večerní mši sv. bude úklid kostela.

  V úterý je svátek sv. Brigity Švédské, řeholnice, patronky Evropy.

  Další informace
 • Ohlášky na neděli 14. července 2019 (14. 7. 2019)

  Dnes slavíme 15. neděli v mezidobí.

  V pondělí je památka svatého Bonaventury, biskupa a učitele církve. Je to také adorační den naší farnosti a den vzájemných modliteb farnosti za kněžský seminář a semináře za farnost. Od 8 do 17 hodin bude vystavena Nejsvětější svátost k soukromé adoraci. Zveme vás, nakolik můžete, abyste se během dne zastavili zde v kostele a alespoň chvíli věnovali ztišení a modlitbě před Kristem v Eucharistii.

  Další informace
 • Ohlášky na neděli 7. července 2019 (7. 7. 2019)

  Dnes slavíme 14. neděli v mezidobí.

  V pondělí po ranní mši svaté se koná úklid kostela. Ve čtvrtek je svátek svatého Benedikta, opata, patrona Evropy. V rámci Charismatické konference se v pátek v 19,30 koná v našem kostele modlitební večer - adorace s přímluvnou modlitbou. Příští neděle bude 15. v mezidobí.

  V pondělí 15. července se uskuteční adorační den naší farnosti. Dobrovolníci ochotní pomoci tento den hlídat kostel se mohou hlásit v sakristii.

 • Ohlášky na neděli 30. června 2019 (30. 6. 2019)

  Dnes slavíme 13. neděli v mezidobí.

  Ve středu oslavíme slavnost sv. Tomáše, apoštola, hlavního patrona naší farnosti. Tato slavnost je v našem kostele spojena s možností získat plnomocné odpustky.

  Na čtvrtek připadá památka sv. Prokopa, opata.

  V pátek je slavnost svatých Cyrila a Metoděje. Je to doporučený svátek. Mše sv. budou o této slavnosti v 7.45, v 9 a v 17.30 hodin.

  Další informace
 • Ohlášky na neděli 23. června 2019 (23. 6. 2019)

  Dnes slavíme 12. neděli v mezidobí. Vychází nové číslo našeho farního zpravodaje Tomášek. Při všech bohoslužbách se koná sbírka pro kněžský seminář. Všem dárcům děkujeme.

  V pondělí je slavnost Narození sv. Jana Křtitele po večerní mši sv. bude úklid kostela.

  V úterý bude v našem kostele slavit večerní mši sv. ke cti sv. Josemaríi Escrivy, zakladatele osobní prelatury Opus Dei, otec biskup Pavel Konzbul. Všichni jsou srdečně zváni.

  Další informace
 • Kostel sv. Máří Magdalény dočasně uzavřen (16. 6. 2019)

  Od pondělí 17. června 2019 bude minimálně do konce srpna z technických důvodů uzavřen kostel sv. Maří Magdaleny v Brně (Masarykova ulice).

  Stálá zpovědní služba a celodenní výstav Nejsvětější  svátosti  se budou  do konce srpna konat v pracovní dny od 9.00 do 16.30 hodin mimořádně v kostele Nalezení Svatého kříže v Brně (u kapucínů).