Archiv aktualit

 • Ohlášky na neděli 21. ledna 2018 (21. 1. 2018)

  Dnes slavíme třetí neděli v liturgickém mezidobí. V 18 hodin bude eucharistická adorace.

  Zítra po večerní mši sv. se koná pravidelný úklid kostela.

  Další informace
 • Ohlášky na neděli 14. ledna 2018 (14. 1. 2018)

  Dnes slavíme druhou neděli v liturgickém mezidobí. V 18 hodin bude eucharistická adorace.
  Zítra po ranní mši sv. se koná pravidelný úklid kostela.

  Připomínáme, že dnes končí Tříkrálová sbírka, a že ještě dnes můžete pro předání svého daru využít i charitní pokladničku vzadu u hlavního vchodu. Za vaše dary děkujeme.

  Další informace
 • Ohlášky na neděli 7. ledna 2018 (7. 1. 2018)

  Dnes slavíme Zjevení Páně, zítra pak svátkem Křtu Páně skončí liturgická doba vánoční a začíná liturgické mezidobí.

  Zítra po večerní mši sv. se koná pravidelný úklid kostela.

  Další informace
 • Ohlášky na neděli 31. prosince 2017 (31. 12. 2017)

  Dnes je Svátek svaté rodiny. Odpoledne v 16 hodin budeme slavit mši sv. na poděkování za uplynulý rok a budeme si také vyprošovat požehnání pro nadcházející rok 2018. Po mši sv. bude následovat krátká adorace a svátostné požehnání.

  Další informace
 • Vánoce 2017 a Nový rok 2018 v našem kostele (25. 12. 2017)

  Příležitost ke svátosti smíření bude v našem kostele:
  18.12. – 19.12. (v pondělí a v úterý) vždy od 15.30 do 18 hodin a
  20.12. – 22.12. (od středy do pátku) vždy od 14 do 18 hodin.

  Další informace
 • Ohlášky na neděli 24. prosince 2017 (24. 12. 2017)

  Dnes je Čtvrtá neděle adventní. Odpoledne v 16 hodin bude mše pro děti z vigilie slavnosti Narození Páně a ve 24 hodin bude tradiční půlnoční mše, při které chrámový sbor zazpívá Rybovu vánoční mši. Zítra, o slavnosti Narození Páně, bude pořad bohoslužeb jako v neděli, devátá se zpěvem chrámového sboru.

  Další informace
 • Ohlášky na neděli 10. prosince 2017 (10. 12. 2017)

  Dnes je Druhá neděle adventní. Od 18 hodin bude otec Martin provázet začátek adorace rozjímáním na téma modlitba, pak bude pokračovat tichá adorace.

  Další informace
 • Ohlášky na neděli 3. prosince 2017 (2. 12. 2017)

  Dnes je První neděle adventní. Od dnešní neděle jsme začali zapisovat úmysly mší svatých na příští rok.

  Od 15 hodin se dnes v domově mládeže Petrinum na Veveří koná mikulášská besídka pro starší děti; srdečně zveme i rodiče. Nezapomeňte si, prosím, vzít s sebou přezůvky.

  Další informace
 • Ohlášky na neděli 26. listopadu 2017 (26. 11. 2017)

  Dnes je slavnost Ježíše Krista Krále. V 18 hodin bude eucharistická adorace. Odpoledne zveme všechny na společné zdobení mikulášských perníčků, od 15 hodin na faře.

  Další informace
 • Ohlášky na neděli 19. listopadu 2017 (19. 11. 2017)

  Dnes je 33. neděle v liturgickém mezidobí. Slaví se den Bible, výtěžek dnešní sbírky bude poukázán na podporu Katolického biblického díla a České biblické společnosti. Na nástěnkách a na webu můžete najít několik impulsů k přiblížení se Bibli. V 18 hodin bude eucharistická adorace.

  Další informace