Archiv aktualit

 • Farní ples 2020 (23. 1. 2020)

  Milí farníci, dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat na již tradiční 26. ples naší farnosti, který se koná 21. února 2020 od 19:30 ve Společenském centru Sýpka v Brně-Medlánkách (Kytnerova 1). K tanci a poslechu bude hrát kapela Jazzika a o catering se postará společnost MRoyal.

  Prodej vstupenek bude probíhat vždy v neděli po ranních mších svatých od 26. ledna 2020 do 16. února 2020 v prostoru u sakristie.

  Další informace
 • Ohlášky na neděli 26. ledna 2020 (26. 1. 2020)

  Dnes slavíme 3. neděli v mezidobí, tzv. Neděli Božího slova.

  V pondělí po ranní mši sv. se koná pravidelný úklid kostela.

  Příští neděli oslavíme svátek Uvedení Páně do chrámu, lidově zvaný Hromnice. Při bohoslužbách se bude konat žehnání svíček.

  Připomínáme, že v našem kostele je možnost tiché eucharistické adorace každou neděli od 18 a každý čtvrtek od 16 hodin. Každou středu pak probíhá přibližně od 20.30 adorace doprovázená zpěvem a společnými modlitbami.

  Další informace
 • Ohlášky na neděli 19. ledna 2020 (19. 1. 2020)

  Dnes slavíme 2. neděli v mezidobí.

  Petrovská kapitula zve ke společné modlitbě zpívaných večerních chval, které bude slavit tuto neděli od 17.30 v katedrále.

  Od 18. do 25. ledna prožíváme týden modliteb za jednotu křesťanů. Zvláště v tyto dny proto, prosím, pamatujme na tento úmysl ve svých modlitbách. Společná ekumenická bohoslužba se uskuteční toto úterý od 19 hodin v kostele sv. Jakuba.

  V pondělí po večerní mši sv. se koná pravidelný úklid kostela.

  V sobotu je svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola.

  Příští neděle bude 3. v mezidobí. Letos poprvé ji na přání papeže Františka budeme slavit jako Neděli Božího slova.

  Další informace
 • Ohlášky na neděli 12. ledna 2020 (12. 1. 2020)

  Dnes slavíme svátek Křtu Páně. Dnešní nedělí končí doba vánoční.

  Chrámový sbor Jolly Singers zve na tradiční koncert na zakončení vánoční doby, který se uskuteční dnes (tuto neděli) od 16.30 hodin v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Židenicích. Program najdete na plakátech.

  Další informace
 • Upozornění arcibiskupa olomouckého věřícím (11. 1. 2020)

  Drazí bratři a sestry,
  k základní struktuře katolické církve patří biskupství a farnosti, nebo také řehole a hnutí či spolky, které mají církevní schválení, ale prostor církve je otevřený i pro mnoho duchovních společenství, která jsou součástí farností. Důležitým znakem zdravého společenství je jednota s místní i světovou církví. Pokud se nějaké společenství od církve odtrhne, či prohlásí za samostatnou církev, stává se schizmatickým. Kdo se aktivně zapojuje do života schizmatického společenství, je automaticky exkomunikován, to znamená: dokud se nezřekne schizmatu, nemůže platně přijímat rozhřešení ve svátosti smíření a nemůže hodně přijímat svátost eucharistie, která je výrazem hlubokého sjednocení s církví. Protože v naší diecézi působí několik takových nových církví, upozorňuji všechny věřící, že žádný člověk nemůže být ve dvou církvích zároveň.

  Další informace
 • Ohlášky na neděli 5. ledna 2020 (5. 1. 2020)

  Dnes slavíme slavnost Zjevení Páně.

  V pondělí po večerní mši sv. se koná pravidelný úklid kostela.

  Ve středu zveme opět po prázdninách zejména děti na večerní bohoslužbu. Program pro mladší děti začne v sakristii v 17 hodin. V 19 hodin pak bude navíc mše sv. pro mladé s Komunitou Emmanuel.

  Další informace
 • Ohlášky na neděli 29. prosince 2019 (29. 12. 2019)

  Dnes slavíme svátek Svaté Rodiny.

  V pondělí po ranní mši sv. bude pravidelný úklid kostela.

  V úterý, na sv. Silvestra, bude mše sv. ráno v 7 hodin. Odpoledne v 16 hodin budeme slavit mši sv. na poděkování za uplynulý rok a budeme si také vyprošovat požehnání pro nadcházející rok 2020. Po mši sv. bude následovat krátká adorace a svátostné požehnání. Obvyklá večerní bohoslužba v 17.30 pak už nebude.

  Na středu připadá slavnost Matky Boží, Panny Marie. Je to zasvěcený svátek. Měli bychom jej tedy všichni oslavit účastí na mši sv. Bohoslužby v našem kostele budou jako v neděli.

  Další informace
 • Ohlášky na neděli 22. prosince (22. 12. 2019)

  Dnes slavíme 4. neděli adventní. Ode dneška až do 26. prosince bude v našem kostele k dispozici betlémské světlo, a to v boční kapli vlevo od hlavního vchodu.

  V pondělí po večerní mši sv. bude úklid kostela.

  V úterý, na Štědrý den, nebude ranní mše svatá. Odpoledne v 16 hodin bude vánoční bohoslužba pro děti se zpěvem dětské scholy. Ve 24 hodin pak bude půlnoční mše svatá, při které bude zpívat náš chrámový sbor.

  Na středu připadá slavnost Narození Páně. Bohoslužby budou jako obvykle v neděli, „devátá“ se zpěvem chrámového sboru.

  Další informace
 • Ohlášky na neděli 15. prosince 2019 (15. 12. 2019)

  Dnes slavíme 3. neděli adventní. Vychází nové číslo našeho farního zpravodaje Tomášek. Naleznete v něm mimo jiné pořad bohoslužeb v našem kostele během vánočních svátků

  Srdečně zveme na adventní varhanní koncert posluchačů JAMU, který se uskuteční v našem kostele dnes od 17 hodin. V 18 hodin pak bude následovat pravidelná nedělní adorace.

  Petrovská kapitula zve ke společné modlitbě zpívaných večerních chval, které bude slavit dnes od 17.30 v katedrále.

  Další informace
 • List papeže Františka o významu jesliček (12. 12. 2019)

  Papež František vydal na začátku doby adventní list Admirabile signum hovořící o významu jesliček. Jeho český překlad najdete na: https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=30280