Archiv aktualit

 • Ohlášky na neděli 15. července 2018 (15. 7. 2018)

  Dnes je 15. neděle v liturgickém mezidobí. Je to adorační den farnosti a den vzájemných modliteb farnosti za kněžský seminář a semináře za farnost.

  Další informace
 • Ohlášky na neděli 8. července 2018 (8. 7. 2018)

  Dnes je 14. neděle v liturgickém mezidobí.

  Ve středu je svátek svatého Benedikta, opata, patrona Evropy.

  Další informace
 • Ohlášky na neděli 1. července 2018 (1. 7. 2018)

  Dnes je 13. neděle v liturgickém mezidobí.

  V pondělí po večerní mši svaté proběhne pravidelný úklid kostela. V červenci a srpnu budou úklidy jen jednou za 14 dní. Rozpis termínů je na vývěsce.

  Další informace
 • Ohlášky na neděli 24. června 2018 (22. 6. 2018)

  Dnes slavíme slavnost Narození sv. Jana Křtitele. Dnes je poslední příležitost přispět do charitní pokladničky na pomoc lidem postiženým válkou na Ukrajině. Na stolku u vchodu je k dispozici nové číslo Tomáška.

  Další informace
 • Ohlášky na neděli 17. června 2018 (17. 6. 2018)

  Dnes slavíme 11. neděli v mezidobí. V pondělí po ranní mši sv. se koná pravidelný úklid kostela.

  Další informace
 • Ohlášky na neděli 10. června 2018 (9. 6. 2018)

  Dnes slavíme 10. neděli v mezidobí. V 18 hodin bude opět příležitost k eucharistické adoraci. Petrovská kapitula zve ke společné modlitbě zpívaných večerních chval, které se bude modlit spolu s věřícími tuto neděli od 18 hodin v katedrále.

  Další informace
 • Ohlášky na neděli 3. června 2018 (3. 6. 2018)

  Dnes slavíme 9. neděli v mezidobí. Večerní adorace dnes mimořádně nebude. Odpoledne Vás zveme na společnou oslavu slavnosti Těla a Krve Páně. Mše sv. začíná v 15,30 u minoritů a po ní se koná průvod městem zakončený v katedrále.

  Další informace
 • Ohlášky na neděli 27. května 2018 (27. 5. 2018)

  Dnes slavíme slavnost Nejsvětější Trojice. 

  Na toto pondělí v naší farnosti připadá den modliteb za bohoslovce. Prosíme, pamatujte na tento úmysl při osobní i společné modlitbě. Po večerní mši sv. se koná pravidelný úklid kostela.

  Další informace
 • Ohlášky na neděli 20. května 2018 (20. 5. 2018)

  Dnes slavíme slavnost Seslání Ducha svatého. Sbírka dnešní neděle je určena na pomoc charitě.

  Zítra v naší diecézi oslavíme svátek Výročí posvěcení katedrály. Po ranní mši sv. se koná pravidelný úklid kostela. Na úterý připadá nezávazná památka sv. Rity z Cascie, řeholnice. Ve čtvrtek je svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze.

  Další informace
 • Ohlášky na neděli 13. května 2018 (13. 5. 2018)

  Dnes je 7. neděle velikonoční. Tichá večerní adorace dnes nebude. Místo ní se dnes od 18,15 koná společná adorace s modlitbou a zpěvem v rámci svatodušní novény. Touto devítidenní modlitbou před slavností Seslání Ducha sv. si chceme po vzoru apoštolů a Panny Marie vyprošovat srdce otevřená pro přijetí Božích darů. Společná modlitba se bude zde v kostele konat každý den až do soboty vždy přibližně od 18,15 hodin. Všichni jste srdečně zváni.

  Další informace