Archiv aktualit

 • Pěší pouť pro mladé (29. 9. 2019)

  O víkendu 18.-20. října zveme mladé na pěší pouť na Provodov. Více informací najdete na Facebooku.

 • Ohlášky na neděli 13. října 2019 (13. 10. 2019)

  Slavíme 28. neděli v mezidobí. Je to zároveň 2. neděle mimořádného misijního měsíce října. Po celé nedělní dopoledne bude u východu z kostela probíhat tzv. misijní jarmark. Výtěžek jarmarku bude odeslán na Papežská misijní díla.

  Další informace
 • Ohlášky na neděli 6. října 2019 (6. 10. 2019)

  Slavíme 27. neděli v mezidobí. Je to zároveň 1. neděle mimořádného misijního měsíce října, který vyhlásil papež František. Spolu se Svatým otcem vás zveme k intenzivnější modlitbě za misionáře a za novou evangelizaci. Můžete k tomu využít např. kartičky, které jsou k dispozici na stolku u vchodu.

  V pondělí po ranní mši sv. je pravidelný úklid kostela.

  Příležitost k tiché eucharistické adoraci bude v neděli od 18 a ve čtvrtek od 16 hodin. Po celý měsíc říjen také zveme ke společné modlitbě růžence, a to od pondělí do pátku vždy od 17 hodin.

  V rámci misijního měsíce října bude navíc v kostele každou středu od 20.30 do 21.15 možnost adorace, moderované společenstvím mladých a biřmovanci.

  Další informace
 • Ohlášky na neděli 29. září 2019 (29. 9. 2019)

  Slavíme 26. neděli v mezidobí.

  V pondělí po večerní mši sv. je pravidelný úklid kostela.

  Tento týden ve středu začíná na faře výuka náboženství.

  Pátek je prvním pátkem měsíce října. Po večerní mši svaté následuje krátká adorace a svátostné požehnání. Od 19 hodin pak naváže modlitební večer moderovaný Komunitou Emmanuel.

  Další informace
 • Bohoslužby o slavnosti sv. Václava 2019 (28. 9. 2019)

  7,45  -  9,00  -  17,30

 • Plán farních akcí (1. část) (26. 9. 2019)

  Závěr roku 2019

  1. - 31. 10. - růžencové pobožnosti (PO - PÁ od 17 hod.)
  4. - 6. 10. - Severky - puťák
  12. 10. - pečení misijních koláčků
  12. 10. - evangelizace u kostela - Komunita Emmanuel
  13. 10. 2019 - misijní jarmark
  18. - 20. 10. - pěší pouť s mládeží na Provodov
  20. 10. - Misijní neděle
  26. 10. - farní evangelizace - ve spolupráci s Komunitou Emmanuel

  1. 11. - Slavnost všech svatých (začíná týden modliteb za zemřelé)
  2. 11. - Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
  24. 11. - Slavnost Ježíše Krista Krále
  30. 11. - výroba adventních věnců
  30. 11. - výroba adventních Jeruzalémů a průvod se světélky

  Další informace
 • Ohlášky na neděli 22. září 2019 (22. 9. 2019)

  Slavíme 25. neděli v mezidobí. Sbírka dnešní neděle je na diecézní fond PULS. Odpoledne se koná farní vycházka. Podrobnosti najdete na nástěnkách.

  V pondělí po ranní mši sv. je pravidelný úklid kostela.

  V sobotu oslavíme slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa. Je to doporučený svátek. Mše svaté budou v 7.45, v 9 a v 17.30 hodin. Upozorňujeme, že sobotní večerní bohoslužba nebude tentokrát s nedělními texty, ale budou použity texty ze slavnosti sv. Václava.

  Další informace
 • Ohlášky na neděli 15. září 2019 (15. 9. 2019)

  Slavíme 24. neděli v mezidobí. Na faře je celé dopoledne otevřena farní kavárna. Dnes je také k dispozici nové číslo farního zpravodaje Tomášek.

  Další informace
 • Zemřel P. Josef Koláček, SJ (10. 9. 2019)

  V úterý 10. září zemřel v Římě ve věku devadesáti let P. Josef Koláček SJ, poté, co 1. září oslavil devadesáté narozeniny. I když jej známe především z jeho mnohaletého působení ve Vatikánském rozhlase, dovolujeme si jej považovat i tak trochu za vlastního, poněvadž před svou emigrací ke sv. Tomáši chodil do kostela, aktivně se účastnil života farního společenství (konventu, scholy), a sám se i po letech k Brnu a svatému Tomáši hlásil.

  Jak je v Itálii zvykem, pohřební obřady se konají brzy po úmrtí, a to ve čtvrtek 12. září 2019. Po nich byly tělesné pozůstatky uloženy do jezuitské hrobky na římském hřbitově Campo Verano.

  Zádušní mši za otce Josefa bude sloužit v pátek 13.9.2019 v 17,30 u sv. Tomáše diecézní biskup brněnský, Mons. Vojtěch Cikrle. Zazpívá při ní svatotomská gregoriánská schola, ke které zesnulý také patřil.

  Další informace
 • Duchovní slovo o. Josefa Koláčka svatotomským farníkům (10. 9. 2019)

  Před pěti lety chtěl otec Josef oslavit své narozeniny i návštěvou u svatého Tomáše. Ta se sice vzhledem k jeho zdravotnímu stavu neuskutečnila, avšak poslal nám promluvu, která byla v kostele přečtena. Zde je:

  Další informace