Informace o zasedání farní rady dne 26. 3. 2015

Dne 26. března po večerní mši sv. se sešla farní rada. Na programu byly následující body:

1) oprava varhan

Pan farář informoval o přípravě oprav varhan. Proběhlo první jednání s diecézním organologem, navrženy jsou dvě varianty opravy (rozdíl v nákladech asi 1/2 mil. Kč). Podrobnosti projedná pan farář s ekonomickou radou farnosti, následně pak bude informovat farnost.

2) Farní pouť

Farní pouť proběhne tak jako předešlé roky 8.5.2015 na Vranově. Projednalo se zajištění objednání prostor a kostela na Vranově a autobus pro starší farníky. Program "po cestě" připraví pan kaplan.

3) Noc kostelů

Co se týče Noci kostelů bylo dohodnuto, že farnost letos nabídne především duchovní program. Titulek (do brožurky): Kostel, místo k setkání s Bohem.

V programu by mělo být následující: dětský sbor, chorál, tichá prohlídka kostela, možnost rozhovoru, modlitby, žehnání, zapálení svíčky, vše jako příležitost pro oslovení návštěvníků kostela. Dále již tradiční služba komunity Emmanuel.

Snaha zapojit farníky - vytvoření týmu, který by ostatním farníkům nabídl informaci jak se do akce zapojit. Přípravný tým pod vedením Jana Keprta upřesní podrobnosti (jestli vůbec a případně jak připravit program pro děti, nabídka vína, místo, kde se budou návštěvníkům dávat razítka do brožurek a tak dále).

4) Různé:

• bazárek (nabídka věcí pro děti) možnost dát na stránky farnosti (požádáme správce webu)

• dotaz na možnost parkování na parkovišti Katastrálního úřadu (během nedělních bohoslužeb). Bohužel, je tam zakázán vjezd a městská policie to kontroluje, není to možné.

• pan farář informoval o tom, že se podařilo zajistit, aby velikonoční obřady nebyly rušeny přenosem hokejových zápasů brněnské Komety na náměstí vedle kostela.