Informace o zasedání farní rady dne 30. 10. 2014.

1) Služba kostelníka. Pan farář nejprve poděkoval dosavadnímu kostelníkovi Josefu Zelinkovi za jeho službu. Nadále bude službu kostelníka vykonávat Vojtěch Mikeška a jáhen Ivan Synek.

Poté pan farář krátce zrekapituloval svůj roční pobyt ve farnosti.

2) Dalším, hojně diskutovaným bodem, byla oprava varhan, naplánovaná již panem farářem Vrbackým. Pokud se podaří připravit byrokratickou stránku věci, s opravou by se mohlo začít v polovině roku 2015. Vše bude probíhat podle diecézních směrnic a ve spolupráci s Diecézním centrem pro liturgickou hudbu. Pokud by bylo třeba zapůjčit finanční prostředky, pokusíme se to řešit ve spolupráci s jinou farností.

3) Dalším bodem jednání byly vánoce, příprava všeho potřebného, od zakoupení stromků, přes stavbu betléma, až po přípravu půlnoční mše, která bude přenášena Českou televizí. Tradiční neuralgický bod je hlídání kostela mimo bohoslužby o svátečních dnech, kdy je kostel otevřen veřejnosti k návštěvě betléma. Pan kaplan připraví leták pro návštěvníky půlnoční, Jan Keprt zajistí pohoštění svařeným vínem po půlnoční.

Ostatní aktivity v průběhu listopadu a prosince:
- perníčky - 30.11. -fara
- adventní věnce - 30. 11. - fara
- adventní Jeruzalémy - 30. 11. kostel
- 3.12. dětská mikulášská nadílka -kostel
- 7.12. mikulášská nadílka na Petrinu
- farní charita - balíčky – sakristie
- předvánoční zpovídání v obvyklých časech (pět dní vždy celé odpoledne)

3) Matěj Papoušek informoval o iniciativě k možnému budoucímu využití prostoru horního patra sakristie u sv. Tomáše. Nejprve je ovšem třeba vyřešit majetkovou stránku.

4) Další bod programu: různé, připomínky, náměty.

O organizaci farního plesu se tak jako v minulosti postará Kateřina Mikešková.

Nějakou dobu se diskutovalo o podnětech, ke kterým nebylo vždy nalezeno konkrétní řešení, například zda by se farnost neměla postarat o hrob bývalého dlouholetého kostelníka pana Duroně, také jak řešit problémy s bezdomovci, jejich "tlak" sílí, není jasné jak s nimi jednat zároveň s úctou a tak aby jim bylo účinně pomoženo a zároveň zabezpečit aby nenarušovali bohoslužby příp. neobtěžovali návštěvníky kostela. Hovořilo se též o tom, jak lépe zorganizovat křížové cesty s dětmi až nastane postní doba.

Několik dní po skončení farní rady jsme se dozvěděli o prosbě farnosti sv. Jakuba o využití našeho kostela během oprav jejich kostela. Podrobnosti upřesní pan farář s otcem děkanem Sloukem.