Ohlášky na neděli 1. září 2019

Slavíme 22. neděli v mezidobí.

V pondělí po ranní mši sv. bude úklid kostela.

Po prázdninách opět zveme děti na středeční večerní mši sv., při které bude hrát a zpívat naše dětská schola. Mše sv. začíná v 17.30. Od 17.20 zveme na nácvik dětské písničky do sakristie.

Ve středu v 19 hodin bude navíc v našem kostele mše sv. pro mladé.

Pátek je prvním pátkem měsíce září. Po večerní mši sv. bude následovat krátká adorace a svátostné požehnání. Od 19 hodin pak naváže modlitební večer moderovaný Komunitou Emmanuel.

Příležitost k tiché eucharistické adoraci bude tuto neděli od 18 a ve čtvrtek od 16 hodin.

Příští neděle bude 23. v mezidobí. Při mši sv. v 9 hodin budou po prázdninách zahájeny pravidelné katecheze pro mladší děti. Do sakristie mohou děti přijít ještě před začátkem mše sv. Při mších sv. v 9 a v 11 hodin proběhne také žehnání žákům a studentům do nového školního roku.

Během celého měsíce září je možné přihlašovat děti do náboženství. Přihlášky jsou k dispozici v sakristii nebo ve farní kanceláři. Předběžný rozvrh najdete na vývěskách.

Od 4. 9. zveme opět všechny mladé, zvláště ve věku 15-20 let, na setkávání v sakristii každou lichou středu v měsíci od 18:45.

Od 11. 9. bude pokračovat příprava biřmovanců.

V letošním roce bychom také rádi zahájili další cyklus přípravy dospělých na přijetí křtu a dalších svátostí. Zájemci z řad dospělých nebo i dětí starších 14 let se mohou hlásit v sakristii nebo ve farní kanceláři taktéž do konce měsíce září. Pokud víte ve svém okolí o někom, koho by tato nabídka mohla zajímat, nebojte se ho, prosím, pozvat a případně i doprovodit na první setkání.