Ohlášky na neděli 10. prosince 2017

Dnes je Druhá neděle adventní. Od 18 hodin bude otec Martin provázet začátek adorace rozjímáním na téma modlitba, pak bude pokračovat tichá adorace.

Úklid kostela je tento týden v pondělí po večerní mši svaté.

Ve středu je památka sv. Lucie, panny a mučednice. Ve čtvrtek je památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve. Příští neděle bude Třetí adventní.
Bohoslužby po celý týden budou podle obvyklého rozvrhu.

Farní charita připravuje vánoční balíčky pro staré a opuštěné lidi a prosí, abyste podle svých možností přispěli cukrovím, ovocem a ořechy. Své příspěvky můžete přinášet do sakristie kdykoli před a po mši svaté až do pátku 22. prosince v 8 h ráno. Všem dárcům předem děkujeme.