Ohlášky na neděli 11. srpna 2019

Slavíme 19. neděli v mezidobí.

Ve středu si připomeneme památku sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka.

Ve čtvrtek oslavíme slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Je to doporučený svátek.

Příští neděle bude 20. v mezidobí.

V tomto týdnu se v našem městě koná řada duchovních i kulturních událostí v rámci oslav výročí zázračné záchrany města Brna před dobytím švédskými vojsky v roce 1645 a v souvislosti s připomínkou 370. výročí úmrtí ctihodného otce Martina Středy. Podrobnější informace k jednotlivým akcím najdete na https://www.opatstvibrno.cz/akce/pozvanky-na-akce.html a také na  https://www.gotobrno.cz/akce/den-brna/. Všichni jste srdečně zváni.