Ohlášky na neděli 14. července 2019

Dnes slavíme 15. neděli v mezidobí.

V pondělí je památka svatého Bonaventury, biskupa a učitele církve. Je to také adorační den naší farnosti a den vzájemných modliteb farnosti za kněžský seminář a semináře za farnost. Od 8 do 17 hodin bude vystavena Nejsvětější svátost k soukromé adoraci. Zveme vás, nakolik můžete, abyste se během dne zastavili zde v kostele a alespoň chvíli věnovali ztišení a modlitbě před Kristem v Eucharistii.

V úterý je nezávazná památka Panny Marie Karmelské, ve středu nezávazná památka svatých Česlava a Hyacinta, kněží.
Příští neděle bude 16. v mezidobí.