Ohlášky na neděli 14. ledna 2018

Dnes slavíme druhou neděli v liturgickém mezidobí. V 18 hodin bude eucharistická adorace.
Zítra po ranní mši sv. se koná pravidelný úklid kostela.

Připomínáme, že dnes končí Tříkrálová sbírka, a že ještě dnes můžete pro předání svého daru využít i charitní pokladničku vzadu u hlavního vchodu. Za vaše dary děkujeme.

Ve středu je památka sv. Antonína, opata, ve čtvrtek je památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů. Tímto dnem začíná týden modliteb za jednotu křesťanů. V jeho rámci se bude konat Ekumenická bohoslužba slova, a to v úterý 23. 1. 2018 v 19 hodin v kostele sv. Jakuba.

Příští neděle bude třetí v mezidobí. Bohoslužby po celý týden budou podle obvyklého rozvrhu.

Otec biskup Vojtěch nám posílá slovo k povolání ke kněžství
Milé sestry a bratři, jako každoročně se blíží doba rozhodování nejen pro ty, kteří končí studium na střední škole. Blíží se doba podávání přihlášek ke studiu bohosloví a formaci ke kněžství.
Kněžství není zaměstnání. Je to odpověď na Boží pozvání ke službě lásky. Jako váš biskup vás všechny prosím, abyste pomáhali podporovat povolání ke kněžství i k různým formám zasvěceného života, prosím zvláště o modlitby a příklad živé víry.
Vás, mladí muži, kteří se cítíte pozváni ke kněžství, jste svobodní a máte nebo budete mít maturitní zkoušku, bych rád informoval, že přihlášky ke studiu bohosloví pro školní rok 2018/2019 je možné podat na brněnské biskupství poštou nebo osobně do 31. března 2018.
Každý den se za vás a za vaše zodpovědné rozhodování modlím.
Váš biskup Vojtěch

K tomu ještě dodáváme, že nejen v souvislosti povolání ke kněžství, ale vůbec jako podporu našich mladých v jejich životních situacích jsme se za ně začali společně modlit, a to každý čtvrtek před večerní mší svatou od 16 hodin při adoraci za mládež. Kdo se můžete a chcete přidat, jste srdečně zváni.