Ohlášky na neděli 18. srpna 2019

Slavíme 20. neděli v mezidobí.

V pondělí po večerní mši sv. bude úklid kostela.

V úterý si připomeneme památku sv. Bernarda, opata a učitele církve.

Ve středu je památka svatého papeže Pia X.

Na čtvrtek připadá památka Panny Marie Královny.

V pátek oslavíme nezávaznou památku sv. Růženy z Limy.

V sobotu oslavíme svátek svatého apoštola Bartoloměje.

Příští neděle bude 21. v mezidobí.