Ohlášky na neděli 2. února 2020

Slavíme svátek Uvedení Páně do chrámu.

Na pondělí připadá památka sv. Blažeje. Po bohoslužbách bude možné přijmout svatoblažejské požehnání. Po večerní mši sv. se koná pravidelný úklid kostela.

Pátek je prvním pátkem měsíce února. Po večerní mši sv. bude eucharistická adorace a požehnání a od 19 hodin pak naváže modlitební večer moderovaný komunitou Emmanuel.

V sobotu srdečně zveme všechny mladší děti a jejich rodiče na farní karneval, který se bude konat od 15.30 hodin na faře. Více informací najdete na nástěnkách.

Příští neděle bude 5. v mezidobí.

Bohoslužby i adorace budou po celý týden podle obvyklého rozvrhu. Navíc bude ve středu v 19 hodin mše sv. pro mladé.

Prosíme dárce naší farnosti a donátory Fondu PULS registrované za naši farnost, aby si – pokud tak již neučinili – v sakristii nezapomněli vyzvednout potvrzení o daru.