Ohlášky na neděli 20. října 2019

Slavíme 29. neděli v mezidobí, tzv. Misijní neděli. Dnešní sbírka je určena na Papežská misijní díla.

Petrovská kapitula zve ke společné modlitbě zpívaných večerních chval, které se bude modlit dnes (v neděli) v 17.30 v katedrále.

V pondělí po ranní mši sv. je pravidelný úklid kostela. 

Příležitost k tiché eucharistické adoraci v našem kostel bude v neděli od 18 a ve čtvrtek od 16 hodin. Po celý měsíc říjen také zveme ke společné modlitbě růžence, a to od pondělí do pátku vždy od 17 hodin.

V rámci misijního měsíce října je v kostele každou středu od 20.30 do 21.15 možnost adorace, moderované společenstvím mladých a biřmovanci.

Příští neděle bude 30. v mezidobí.