Ohlášky na neděli 21. července 2019

Dnes slavíme 16. neděli v mezidobí.

V pondělí je svátek sv. Marie Magdalény. Po večerní mši sv. bude úklid kostela.

V úterý je svátek sv. Brigity Švédské, řeholnice, patronky Evropy.

Na středu připadá nezávazná památka sv. Šarbela Machlúfa, kněze.

Ve čtvrtek oslavíme svátek sv. apoštola Jakuba.

V pátek si připomeneme památku svatých Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie.

V sobotu je památka sv. Gorazda a jeho druhů.

Příští neděle bude 17. v mezidobí.