Ohlášky na neděli 21. ledna 2018

Dnes slavíme třetí neděli v liturgickém mezidobí. V 18 hodin bude eucharistická adorace.

Zítra po večerní mši sv. se koná pravidelný úklid kostela.

Ve středu je památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve, ve čtvrtek je svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola. V pátek je památka svatých Timoteje a Tita, biskupů. Příští neděle bude čtvrtá v mezidobí.

Bohoslužby po celý týden budou podle obvyklého rozvrhu.

Zveme všechny mladé na setkání On je živý ve slovenské Nitře. Akce se koná v době pololetních prázdnin od 2. do 4. února. Bližší informace naleznete vzadu na vývěsce nebo na webu mladi.emmanuel.cz. Elektronická přihláška je otevřena do středy 24. ledna.