Ohlášky na neděli 24. listopadu 2019

Slavíme slavnost Ježíš Krista Krále. Vychází nové číslo našeho farního zpravodaje Tomášek. Večerní adorace dnes nebude. Od 17 hodin bude v našem kostele prezentovat svoji novou knihu otec Marek Vácha.

V pondělí po večerní mši sv. se koná úklid kostela.

Ve středu zveme v rámci celosvětové iniciativy „Červená středa“ k modlitbě za pronásledované křesťany, která bude v našem kostel probíhat od 20.30 do 21.15 hodin.

V sobotu je svátek svatého apoštola Ondřeje. Od 14 hodin proběhne na faře společná výroba adventních věnců.

Srdečně zveme také na zahájení adventu pro děti, které proběhne taktéž příští sobotu od 16 hodin v sakristii. Můžete se těšit na společné tvoření, hry i modlitbu. Děti pak zahájí sobotní večerní bohoslužbu průvodem se svíčkami.

Příležitost k eucharistické adoraci bude tento čtvrtek od 16 a příští neděli od 18 hodin. Každou sobotu před adventní nedělí bude navíc kostel otevřen k tiché osobní modlitbě vždy od 18.30 do 20 hodin.

Příští neděle bude 1. adventní. Při bohoslužbách budeme žehnat adventní věnce. Na „deváté“ a na „večerní“ proběhne obřad přijetí mezi katechumeny. Se začátkem adventu začneme také zapisovat úmysly mší svatých na další rok.

Všechny děti, mládež a rodiče zveme také na tradiční zdobení perníčků, které se koná příští neděli od 15 hodin na faře. Současně prosíme o pomoc s napečením perníčků. Napečené perníčky lze přinést buď příští neděli během dopoledních bohoslužeb do sakristie, nebo odpoledne od 15 hodin na faru.

Spolek Medici na ulici, který se věnuje bezplatné zdravotní péči o lidi bez domova, vyhlašuje sbírku zdravotnického materiálu. Bližší informace včetně seznamu sběrných míst najdete na: https://www.facebook.com/Medicinaulici/