Ohlášky na neděli 24. prosince 2017

Dnes je Čtvrtá neděle adventní. Odpoledne v 16 hodin bude mše pro děti z vigilie slavnosti Narození Páně a ve 24 hodin bude tradiční půlnoční mše, při které chrámový sbor zazpívá Rybovu vánoční mši. Zítra, o slavnosti Narození Páně, bude pořad bohoslužeb jako v neděli, devátá se zpěvem chrámového sboru.

V úterý, o svátku sv. Štěpána, budou bohoslužby 7,45 a v 9 hodin a večerní v 17,30. Po oba vánoční svátky bude kostel otevřen během odpoledne pro návštěvu u jesliček.

Ve středu je svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty, ve čtvrtek je svátek Nevinných betlémských dětí, mučedníků.
Příští neděli bude Svátek svaté rodiny. Při dopoledních bohoslužbách bude žehnání manželům a rodinám. Obvyklá večerní mše svatá nebude, odpoledne v 16 hodin uzavřeme kalendářní rok 2017 děkovnou bohoslužbou.

Na Nový rok, o slavnosti Matky Boží Panny Marie, bude nedělní pořad bohoslužeb.