Ohlášky na neděli 28. července 2019

Dnes slavíme 17. neděli v mezidobí.

V pondělí si připomeneme památku sv. Marty.

Na středu připadá památka sv. Ignáce z Loyoly.

Ve čtvrtek oslavíme památku sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve.

Pátek je prvním pátkem měsíce srpna. Po večerní mši sv. bude následovat krátká adorace a svátostné požehnání.

Příští neděle bude 18. v mezidobí.