Ohlášky na neděli 28. ledna 2018

Dnes slavíme čtvrtou neděli v liturgickém mezidobí. V 18 hodin bude eucharistická adorace.
Zítra po ranní mši sv. se koná pravidelný úklid kostela.

Ve středu slavíme památku sv. Jana Boska, kněze.

V pátek je svátek Uvedení Páně do chrámu, při bohoslužbách bude svěcení svící – hromniček. Při večerní mši sv. zazpívá chrámový sbor. Po večerní mši sv. bude eucharistická adorace a požehnání
a od 19. hodin bude modlitební setkání a adorace komunity Emmanuel.

V sobotu je památka sv. Blažeje, na konci ranní mše svaté se bude udělovat svatoblažejské požehnání. Večerní mše svatá je už nedělní.

Příští neděle bude pátá v mezidobí. Bohoslužby po celý týden budou podle obvyklého rozvrhu.

Komunita Emmanuel pořádá duchovní obnovy, na které vás zveme.
17. února bude setkání pro vdovy a vdovce a 24. února víkend pro páry, které vážně uvažují o manželství s názvem Chodíme spolu a co dál. Tato setkání se konají na Lidické 24, podrobnosti najdete na nástěnkách a na webu emmanuel.cz.

Srdečně Vás zveme na tradiční farní karneval, který se letos uskuteční v sobotu 3. února v prostorách naší fary od 16 hodin. Zvány jsou všechny děti s doprovodem rodičů či prarodičů. Bližší informace naleznete na nástěnce v sakristii.