Ohlášky na neděli 29. prosince 2019

Dnes slavíme svátek Svaté Rodiny.

V pondělí po ranní mši sv. bude pravidelný úklid kostela.

V úterý, na sv. Silvestra, bude mše sv. ráno v 7 hodin. Odpoledne v 16 hodin budeme slavit mši sv. na poděkování za uplynulý rok a budeme si také vyprošovat požehnání pro nadcházející rok 2020. Po mši sv. bude následovat krátká adorace a svátostné požehnání. Obvyklá večerní bohoslužba v 17.30 pak už nebude.

Na středu připadá slavnost Matky Boží, Panny Marie. Je to zasvěcený svátek. Měli bychom jej tedy všichni oslavit účastí na mši sv. Bohoslužby v našem kostele budou jako v neděli.

Pátek je prvním pátkem měsíce ledna, po večerní mši sv. bude obvyklý prvopáteční program: krátká adorace a svátostné požehnání a v 19 hodin modlitební večer s komunitou Emmanuel.

Příští neděli oslavíme slavnost Zjevení Páně. Při bohoslužbách proběhne žehnání vody, kadidla a křídy.

Od 1. ledna do 14. ledna probíhá Tříkrálová sbírka. V tomto období můžete své příspěvky dávat do charitní pokladničky. Prosíme také farníky starší 18 let, kteří by byli ochotni vytvořit a vzít si na starost skupinku koledníků, aby se přihlásili v sakristii. Slavnostní zahájení sbírky s požehnáním tříkrálovým koledníkům bude při mši svaté na Petrově ve čtvrtek 2. ledna ve 14 hodin.

Srdečně zveme na vánoční koncert Františka Fialy a jeho hostů, který se v našem kostele uskuteční tento čtvrtek od 19 hodin. Bližší informace najdete na plakátech.

Děkujeme všem, kdo se jakkoli přičinili o přípravu i důstojné slavení vánočních svátků. Zvláště děkujeme zpěvákům i hudebníkům naší dětské scholy, chrámového sboru i chorální scholy, dále těm, kdo se podíleli na přípravě betléma a na vánoční výzdobě kostela, stejně tak těm, kdo připravovali programy pro děti. Díky, těm, kdo přispěli do vánočních balíčků farní charity, ministrantům, těm, kteří se starají o čistotu našeho kostela a v neposlední řadě také těm, kdo na naši farnost pamatují v modlitbě.