Ohlášky na neděli 3. listopadu 2019

Dnes je 31. neděle v mezidobí. Děkujeme všem, kdo podpořili ať už svojí účastí, nebo svojí modlitbou sobotní farní evangelizaci.

V pondělí po ranní mši sv. se koná pravidelný úklid kostela.

V sobotu oslavíme svátek Posvěcení lateránské baziliky.

Příležitost k eucharistické adoraci bude v neděli od 18 a ve čtvrtek od 16 hodin.

Příští neděle bude 32. v mezidobí.

Do 8. listopadu je možné získávat plnomocné odpustky pro duše v očistci. Bližší informace najdete na nástěnce a na farním webu.

Národní centrum pro rodinu zve na mezinárodní seminář Manželům na blízku, který se koná v sobotu 30. listopadu. Další informace včetně podrobného programu najdete na nástěnkách.