Ohlášky na neděli 3. prosince 2017

Dnes je První neděle adventní. Od dnešní neděle jsme začali zapisovat úmysly mší svatých na příští rok.

Od 15 hodin se dnes v domově mládeže Petrinum na Veveří koná mikulášská besídka pro starší děti; srdečně zveme i rodiče. Nezapomeňte si, prosím, vzít s sebou přezůvky.

Každou adventní neděli od 18 hodin bude otec Martin provázet začátek adorace asi 15 minutovým rozjímáním na téma modlitba, pak bude pokračovat tichá adorace do 18:40.

Úklid kostela je tento týden v pondělí po ranní mši svaté. Proběhne větší předvánoční úklid, prosíme, pokud možno, o hojnější účast ochotných pomocníků.

Ve středu je památka sv. Mikuláše, biskupa, po večerní mši svaté čeká na děti mikulášská nadílka.

Ve čtvrtek je památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve, v pátek je slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu.

Příští neděle bude Druhá adventní.

Bohoslužby po celý týden budou podle obvyklého rozvrhu.

Jako každoročně, připravuje farní charita vánoční nadílky pro naše potřebné bližní. Pokud znáte někoho, kdo je starý nebo osamocený a balíček by mu udělal radost, prosím, zanechte v sakristii kontakt na sebe a naši dobrovolníci se s vámi spojí. Je však nezbytné, aby obdarovaný s přijetím balíčku souhlasil a abyste mu ho doručili.

Farní ples se uskuteční již 6. ledna 2018 v kulturním centru Babylon na Kounicově ulici. K tanci i poslechu bude hrát kapela Byznys time. Vstupenky a poukázky na večeři je možné zakoupit v průběhu adventu vždy v neděli po dopolední mši svaté u sakristie, nebo na kontaktech uvedených na vývěsce.