Ohlášky na neděli 4. srpna 2019

Dnes slavíme 18. neděli v mezidobí.

V pondělí si připomeneme nezávaznou památku Posvěcení římské baziliky Panny Marie. Po ranní mši sv. bude úklid kostela. Zveme všechny ochotné dobrovolníky.

V úterý oslavíme svátek Proměnění Páně.

Na středu připadá nezávazná památka svatého papeže Sixta II. a jeho druhů, mučedníků.
Ve čtvrtek je památka sv. Dominika.

V pátek oslavíme svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy.

Na sobotu pak připadá svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka.

Příští neděle bude 19. v mezidobí.