Ohlášky na neděli 5. ledna 2020

Dnes slavíme slavnost Zjevení Páně.

V pondělí po večerní mši sv. se koná pravidelný úklid kostela.

Ve středu zveme opět po prázdninách zejména děti na večerní bohoslužbu. Program pro mladší děti začne v sakristii v 17 hodin. V 19 hodin pak bude navíc mše sv. pro mladé s Komunitou Emmanuel.

Až do úterý 14. ledna máte možnost přispět do Tříkrálové sbírky prostřednictvím charitní pokladničky vzadu v kostele. Za vaše dary děkujeme.

Tříkrálový průvod na koních i velbloudovi se vydá k betlému na Dominikánském náměstí v úterý 7. ledna v 16 hodin z Petrova.

Tříkrálový koncert přenášený v přímém přenosu z Městského divadla v Brně zazní v neděli 5. ledna od 18 hodin.

Příští neděli oslavíme svátek Křtu Páně, kterým končí liturgická vánoční doba.

Bohoslužby i adorace budou po celý týden podle obvyklého rozvrhu.