Ohlášky na neděli 7. ledna 2018

Dnes slavíme Zjevení Páně, zítra pak svátkem Křtu Páně skončí liturgická doba vánoční a začíná liturgické mezidobí.

Zítra po večerní mši sv. se koná pravidelný úklid kostela.

Připomínáme, že až do příští neděle probíhá Tříkrálová sbírka, a že v našem kostele můžete pro předání svého daru využít také charitní pokladničku vzadu u hlavního vchodu. I když se sbírka koná ve všech diecézích, její výtěžek je určen především na pomoc lidem v nouzi v regionu, kde se dané prostředky vysbírají.

Příští neděle bude druhá v mezidobí. Bohoslužby po celý týden budou podle obvyklého rozvrhu.