Plán farních akcí (1. část)

Závěr roku 2019

1. - 31. 10. - růžencové pobožnosti (PO - PÁ od 17 hod.)
4. - 6. 10. - Severky - puťák
12. 10. - pečení misijních koláčků
12. 10. - evangelizace u kostela - Komunita Emmanuel
13. 10. 2019 - misijní jarmark
18. - 20. 10. - pěší pouť s mládeží na Provodov
20. 10. - Misijní neděle
26. 10. - farní evangelizace - ve spolupráci s Komunitou Emmanuel

1. 11. - Slavnost všech svatých (začíná týden modliteb za zemřelé)
2. 11. - Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
24. 11. - Slavnost Ježíše Krista Krále
30. 11. - výroba adventních věnců
30. 11. - výroba adventních Jeruzalémů a průvod se světélky

1. 12. - zdobení perníčků
4. 12. - Mikuláš v kostele
8. 12. - Mikulášská besídka na Petrinu
9. 12. - Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu
11. a 18. 12 - výroba vánočních ozdob a zdobení stromků
7. 12. - předvánoční úklid kostela
17. - 23. 12. - předvánoční zpovídání
24. 12. - Vigilie slavnosti Narození Páně ("půlnoční")
25. 12. - Slavnost Narození Páně
26. 12 - Svátek sv. Štěpána
31. 12. - Mše sv. na poděkování za uplynulý rok

Začátek roku 2020
1. 1. - Slavnost Matky Boží Panny Marie
1. - 12. 1. - Tříkrálová sbírka
6. 1. - Slavnost Zjevení Páně
leden až Velikonoce - Kurz Alfa

1. 2. - Severkovský ples
21. 2. - Farní ples