Plnomocné odpustky pro duše v očistci (1. - 8. 11.)

Plnomocné odpustky = prominutí časných trestů za odpuštěné hříchy, uzdravení jejich následků.

1. 11. - Slavnost Všech svatých odpoledne

a 2. 11. – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

1. svátost smíření (v rozmezí „několika dnů“)
2. svaté přijímání (nejlépe v ten den)
3. modlitba na úmysl Svatého Otce
4. nemít zalíbení ani v lehkém hříchu
5. vykonání skutku předepsaného pro získání odpustku:
v kostele se pomodlit modlitby Věřím v Boha a Otče náš.

1. až 8. 11. – Týden modliteb za zemřelé

1. svátost smíření (v rozmezí „několika dnů“)
2. svaté přijímání (nejlépe v ten den)
3. modlitba na úmysl Svatého Otce
4. nemít zalíbení ani v lehkém hříchu
5. vykonání skutku předepsaného pro získání odpustku:
na hřbitově se pomodlit za zemřelé (třeba jen v duchu).

Pokud chybí plná dispozice, tedy není některý z vypsaných bodů splněn, pak se získává pouze částečný odpustek.