První svaté přijímání

Všeobecné informace:

K přípravě na 1. svaté přijímání se přijímají děti z naší farnosti, které chodí minimálně do druhé třídy ZŠ a již absolvovaly alespoň jeden rok vyučování náboženství či jiné odpovídající katecheze. Příprava není součástí vyučování náboženství na školách, organizuje se přímo v jednotlivých  farnostech.

Příprava dětí (požaduje se přítomnost jednoho z rodičů či jiného z dospělých členů rodiny) začíná každoročně v době postní. Probíhá na faře jednou za týden vždy ve středu odpoledne. Přesné informace se zveřejňují v ohláškách a ve farním časopise. Děti mohou přihlásit pouze jejich rodiče v kostele nebo na farním úřadě. Je také třeba doložit křest. (Pokud bylo dítě pokřtěno u sv. Tomáše, najdeme údaj v matrice, stačí přibližné datum, jinak je třeba potvrzení o křtu, vyžádat si je můžete ve farnosti kde dítě bylo pokřtěno).

První svaté přijímání bývá některou neděli koncem měsíce května nebo začátkem června při mši svaté v 9 hodin, obvykle o slavnosti Nejsvětější Trojice. Den před tím (v sobotu) ráno děti přistupují poprvé ke svátosti smíření.

 

Příprava na první svaté přijímání v roce 2018

bude probíhat o nedělích, vždy po skončení "deváté" mše svaté (tedy zhruba od 10 h) v sakristii kostela.

První setkání bude pouze s rodiči v neděli 18. února 2018. Prosíme, aby se i dalších setkání účastnil spolu s dětmi vždy také někdo z rodičů nebo jiný dospělý. Také prosíme o vyplnění přihlášek (k dispozici zde na farním webu, v sakristii nebo ve farní kanceláři) a o dodání potvrzení o křtu dětí.

Další termíny našich setkání s dětmi budou:

25. 2.,    4. 3.,    11. 3.,    18. 3.,     8. 4.,    15. 4.,    22. 4.,    29. 4.,    6. 5.,    13. 5.    a    20. 5.

Na Květnou neděli 25. 3. a o slavnosti Vzkříšení Páně 1. 4. se příprava konat nebude.

První svatá zpověď dětí je potom plánována na sobotu 26. května a o den později, v neděli 27. května 2018 o slavnosti Nejsvětější Trojice, mají děti poprvé přijmout Pána Ježíše ve svátosti Eucharistie. Jsem si jistý, že už se na ně Pán Ježíš moc těší.

Také já se na děti a jejich rodiče těším při společné přípravě a vás všechny prosím, abyste je na cestě k této významné životní události provázeli svými modlitbami.

P. Martin Hönig, farní vikář