První svaté přijímání

Všeobecné informace:

K přípravě na 1. svaté přijímání se přijímají děti z naší farnosti, které chodí minimálně do druhé třídy ZŠ a již absolvovaly alespoň jeden rok vyučování náboženství či jiné odpovídající katecheze. Příprava není součástí vyučování náboženství na školách, organizuje se přímo v jednotlivých  farnostech.

Příprava dětí (požaduje se přítomnost jednoho z rodičů či jiného z dospělých členů rodiny) začíná každoročně v době postní. Probíhá na faře jednou za týden vždy ve středu odpoledne. Přesné informace se zveřejňují v ohláškách a ve farním časopise. Děti mohou přihlásit pouze jejich rodiče v kostele nebo na farním úřadě. Je také třeba doložit křest. (Pokud bylo dítě pokřtěno u sv. Tomáše, najdeme údaj v matrice, stačí přibližné datum, jinak je třeba potvrzení o křtu, vyžádat si je můžete ve farnosti kde dítě bylo pokřtěno).

První svaté přijímání bývá některou neděli koncem měsíce května nebo začátkem června při mši svaté v 9 hodin, obvykle o slavnosti Nejsvětější Trojice. Den před tím (v sobotu) ráno děti přistupují poprvé ke svátosti smíření.