Vánoce 2017 a Nový rok 2018 v našem kostele

Příležitost ke svátosti smíření bude v našem kostele:
18.12. – 19.12. (v pondělí a v úterý) vždy od 15.30 do 18 hodin a
20.12. – 22.12. (od středy do pátku) vždy od 14 do 18 hodin.

Kromě toho se pravidelně zpovídá také před začátkem ostatních mší sv. a v neděli během dopoledních bohoslužeb. Kněží se budou snažit být maximálně k dispozici, prosíme ale farníky, aby pokud možno neodkládali svátost smíření až na poslední dny před svátky.
Je možné využít zpovědní službu též v dalších brněnských kostelích, především řeholních (Minorité, Kapucíni).
Stálá zpovědní služba v kostele sv. Maří Magdalény je každý všední den od 9 do 16.30 (v předvánočním týdnu budou k dispozici dva, podle možností i více kněží).

POŘAD BOHOSLUŽEB
24. 12. 2017 – 4. neděle adventní, Štědrý den

* dopoledne nedělní bohoslužby v obvyklém rozvrhu (7.45 – 9.00 – 11.00)
* 16.00 vánoční mše pro děti se zpěvem dětské scholy
* 24.00 půlnoční mše svatá se zpěvem chrámového sboru (J.J.Ryba: Hej mistře)

25. 12. 2017 – Slavnost Narození Páně (Hod Boží vánoční)
* nedělní pořad bohoslužeb (7.45 – 9.00 – 11.00 – 19.30),
mše sv. v 9.00 se zpěvem chrámového sboru
* od 14 do 18 hodin bude kostel otevřen pro návštěvu u jesliček

26. 12. 2017 – svátek sv. Štěpána
* bohoslužby v 7.45, v 9.00 a v 17.30
* od 14 do 17 hodin bude kostel otevřen pro návštěvu u jesliček

31. 12. 2017 – neděle, svátek Svaté Rodiny (poslední den občanského roku)
* bohoslužby dopoledne jako obvykle v neděli (7.45 – 9.00 – 11.00)
* 16.00 mše svatá na poděkování za uplynulý rok

1. 1. 2018 – slavnost Matky Boží Panny Marie (občanský Nový rok)
* nedělní pořad bohoslužeb (7.45 – 9.00 – 11.00 – 19.30)

5. 1. 2018 – první pátek měsíce ledna
* mše svaté v 7.00 a v 17,30 – po večerní mši sv. svátostné požehnání
* v 19.00 prvopáteční adorace Komunity Emmanuel

7. 1. 2017 – neděle, slavnost Zjevení Páně (místo 6.1. bude slavena v neděli)
* nedělní pořad bohoslužeb (7.45 – 9.00 – 11.00 – 19.30)
* při všech bohoslužbách žehnání vody, kadidla a křídy

Vánoční a novoroční bohoslužby jinde v Brně