Výdaje farnosti

1) Výdaje na běžný provoz kostela a fary: nejvyšším výdajem jsou platby za energie, dále pojištění kostela a fary, běžné opravy a údržba, atd.

2) Mzdy a mzdové odvody: farnost platí dva pracovníky (kostelníka a pastorační asistentku na faře)

3) Příspěvek na potřeby a provoz diecéze (tzv. desátek): v současnosti (od r. 2016) se vypočítává podle počtu účastníků bohoslužeb (donedávna to byla desetina z běžných příjmů farnosti - bez dotací a osvobozených položek).

4) Opravy kostela a fary: Poslední velkou opravou byla generální oprava varhan za 2,5 mil. Kč.